Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Spargrisens Birgitta Andrén 

Vad lärde du dig senast och vad var det?
Jag lyssnade till Lisa Ekströms föreläsning i Messingen, före prisutdelningen av Kvalitetsutmärkelsen i november. Lisa talade om sin envishet, att lägga mycket resurser på att få alla sina medarbetare ”på banan” och att inte ge upp. Att inte ge upp är ett ledord för mig och den här föreläsningen lyfte detta ytterligare en nivå.

Birgitta Andren och förskolan Spargrisen vinnare av Kvalitetsutmärkelsen

Vad betyder vinsten för dig och personalen?
Vi sökte kvalitetspriset för första gången 2013, blev nominerade men vann inte. Det är klart att vi blev besvikna men bestämde oss genast för att inte ge upp utan ta nya tag och söka igen. För mig och mina medarbetare betyder vinsten en bekräftelse på att vi har hög kvalitet i vår verksamhet. Vi är ett gäng som har jobbat tillsammans i många år och hjälpts åt med att driva utvecklingen framåt. Det gör oss stolta, skapar energi och lust till att utvecklas och bli bättre.

Vad ska ni göra med prispengarna?
Ett av våra fokusområden är pedagogisk dokumentation, vilket även inkluderar barnsyn, förhållningssätt, bemötande, etik och inflytande. Det är troligt att pengarna kommer att användas till kompetensutveckling inom detta område, genom t ex föreläsningar och studiebesök. Vi arbetar även med att utveckla våra pedagogiska miljöer och där finns det också önskelistor som vi ska titta på. Vi kommer att se över våra långsiktiga mål och se till att det vi gör hänger ihop och bildar en helhet med det vi satsar på.

Vad gör dig stolt i ditt arbete?
Jag är stolt när jag hör att verksamheten har ett gott rykte och när jag får positiv feedback från personal och föräldrar. Jag är också stolt när jag ser att mina medarbetare söka nya utmaningar, när de kommer med idéer och förslag på saker de vill utveckla. Ett exempel på det är att initiativet till att söka kvalitetspriset kom från personalen.

Vad tror du att andra förskolor skulle kunna lära sig av er?
I det systematiska kvalitetsarbetet finns en tydlighet, från kommunfullmäktiges mål ner till verksamhetens mål. Vi arbetar systematiskt med våra mål där alla medarbetare är delaktiga i hela processen. Detta sker kontinuerligt under året och inför varje tertialuppföljning görs en nulägesbeskrivning, analys och nya prioriterade områden ur handlingsplanen väljs ut.  Känslan av delaktighet och inflytande blir stor när alla involveras i detta arbete.

"Det finns en vilja till ständig förbättring hos oss, att ”aldrig ge upp”. Det må vara tungt och trögt ibland men det tas nya spadtag och så är man på banan igen"

Varför är det viktigt att inkludera föräldrar och medarbetare
i kvalitetsarbetet?

Jag och mina medarbetare är ömsesidigt beroende av varandra. För att verksamheten ska utvecklas, för att vi ska sträva åt samma håll och nå våra mål måste alla medarbetare involveras och inspireras till nya utmaningar.

Vi strävar efter att våra föräldrar ska känna sig delaktiga och ha inflytande i förskolan. För att nå dit måste vi inkludera föräldrarna i kvalitetsarbetet. Om man inte har insikt och får information om det som pågår har man inte möjlighet att påverka och ha inflytande.

På vilket sätt involverar ni föräldrar?
Vi involverar föräldrarna genom att vara lyhörda och lyssna till föräldrarnas önskemål och idéer. I den dagliga kontakten med föräldrarna, vid hämtning och lämning, sker de flesta av dessa möten. Utöver detta har vi olika forum som är viktiga, t.ex. föräldramöten, föräldraråd, utvecklingssamtal, familjefester och andra tillställningar där personal, barn och föräldrar träffas tillsammans. Vi skapar också tillfällen där föräldrarna bjuds in till förskolan, t.ex. i samband med ”drop-in” då vi har presenterat hur vi arbetar med olika områden som ryms i vår läroplan. 

Föräldrarna involveras på flera sätt i det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetsmålen förankras under höstens föräldramöte.  Föräldrarna får ta del av våra handlingsplaner och komma med synpunkter.  Utvärderingar lyfts i föräldraråd och där finns möjlighet att komma med förslag kring det fortsatta arbetet. Föräldrarådsrepresentanterna hålls uppdaterade kring utvecklingen under året och minnesanteckningar går ut till övriga föräldrar.  

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 21 september 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster