Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

SFI, utbildning i svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i svenska språket, om det svenska samhällets organisation och grundläggande värderingar. Sfi består av fyra olika kurser. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel i språkinlärningen. Utbildningen ska också ge grundläggande färdigheter i att läsa och skriva till den som saknar sådana.

Du har rätt att studera Sfi i Upplands Väsby kommun om du

  • har fyllt 16 år i år och ansöker eller börjar studera efter 1 juli
  • saknar grundläggande kunskaper i svenska
  • är folkbokförd i Upplands Väsby kommun

Sfi-undervisningen ges på flera olika nivåer. Vilken nivå du ska börja på avgörs utifrån din utbildningsbakgrundoch utifrån språkkunskaper.

• Studieväg 1 - Kurs A - B för dig som har kort eller inte någon skolgång från ditt hemland.
• Studieväg 2 - Kurs B - C med långsam eller normal studietakt.
• Studieväg 3 - Kurs C - D med snabb studietakt för dig med mycket god studievana och förmåga att arbeta självständigt.

Varje studieväg består  av två kurser. Du kan läsa mer om de olika studievägarna och kurserna på Skolverkets webbplats. Länken finns under rubriken "Relaterad information" till höger.

Hur ansöker jag till Sfi?

Du ansöker till Sfi genom att fylla i en Sfi- ansökan och välja skola. 

ANSÖK TILL SFI HÄRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sfi-kurser startar löpande under hela året var tredje vecka. Du kan se vilka Sfi-skolor vi erbjuder nedan samt till höer. Kursutbudet kan variera mellan skolorna.

SFX

Ett alternativ till Sfi är intensivläsa sfi med koppling till tidigare yrke som du vill utöva i Sverige, det är en regional form av Sfi som heter SFX. Om du tror att detta passar dig läsa mer under relaterad information och kontakta den Sfx-skola du är intresserad av.

Efter Sfi kan du studera  svenska som andraspråk grundläggande 1, 2, 3 (grundskolenivå) för att därefter studera svenska som andraspråk 1, 2, 3 på gymnasial nivå.

SFI BAS

Sfi Bas är en grundutbildning och arbetsmarknadsintroduktion för flyktingar och invandrare med ingen eller kort utbildning (0 – 6 år) från sitt hemland. Basämnen innehåller vardagsmatematik, omvärldskunskap, hälsa, data och är praktiskt orienterad. Läs mer i dokumentet till höger samt kontakta studie-och yrkesvägledningen vid intresse. Vi erbjuder Sfi bas i Sigtuna kommun. 

Upplands Väsby kommun anlitar dessa skolor för SFI-undervisning

Skolans namn Skolan finns i
Eductuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Sollentuna, Täby, Nacka.
Hermodslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Upplands Väsby, Solna
ABFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Sveavägen (City), Liljeholmen
Astarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Medborgarplatsen, Lijleholmen
   
Sidansvarig: Elin Wallgren
Senast uppdaterad 15 augusti 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster