Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

CSN och stipendier

Den skola du ska studera på hjälper dig med ansökan till CSN under dina studier. Centrala Studiestödsnämnden (CSN) är en egen myndighet och där kan du ansöka om studiemedel för att finansiera dina studier. Läs mer om studiestöd på CSN:s webbplats samt skapa ett konto, länk finns under Relaterad information till höger ock kontakta CSN om du har frågor.


Studiemedel

​Studiemedel består av två delar

  • en bidragsdel
  • en lånedel

Du väljer själv om du vill ansöka om lånedelen och hur mycket.


Olika nivåer på bidragsdelen


Det finns två olika bidragsnivåer, en generell nivå och en högre nivå. Det högre bidraget kan du få från och med det år du fyller 25 år eller i vissa fall då du är under 25 år och saknar tidigare utbildning. CSN prövar automatiskt rätten till det högre bidraget. Tilldelade medel till det högre bidraget kan ta slut. Se länk under Relaterad information till höger.


Vem kan få studiemedel?


För studier på grundskole- och gymnasienivå kan man få studiemedel tidigast från och med höstterminen det år man fyller 20 år. Man måste även ha bott i Sverige i två år sammanhängande. Bidragsdelen kan du få till och med det år du fyller 56, men rätten att låna begränsas redan från det år du fyller 47. Detta innebär att antalet veckor du kan få studielån minskar successivt från det år du fyller 47.
Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. 20 poäng per vecka är heltidsstudier.

Om du är utländsk medborgare gäller särskilda regler, eftersom vi först måste pröva din grundläggande rätt till studiestöd.

Man kan få studiemedel för studier på heltid eller delti det vill säga en studietakt på 100, 75 eller 50 procent. Studiemedlet är begränsat och CSN gör en individuell bedömning av hur många veckor varje studerande får läsa på grundskole-, gymnasial- och eftergymnasialnivå.


Ansöka om studiemedel


Om du vill söka någon form av studiemedel skapar du ett konto på CSN:s hemsida och beställer en pinkod eller använder bank-id. Dina uppgifter från Vuxenutbildningen förs över till CSN ca 1 vecka innan kursstart.

Alla ändringar du gör i din studieplanering påverkar din rätt till studiemedel.
Du måste själv meddela ändringar till CSN!

 

Stipendier


Andra sätt att delvis finansiera sina studier är genom olika typer av stipendier Se länkar till höger.

Sidansvarig: Elin Wallgren
Senast uppdaterad 15 augusti 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster