Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Betyg och behörigheter

Ska du läsa mot ett Slutbetyg eller Gymnasieexamen? Det är viktigt att du har en pågående planering med en av våra studie- och yrkesvägledare och att du minst 2 månader innan du vill ha ditt Slutbetyg/Examensbevis i handen gör en slutgiltig beställning hos din vägledare.


Fullständigt gymnasiebetyg


Från och med den 1 juli 2012 styrs den kommunala vuxenutbildningen (komvux) av en ny lag. De kursplaner och den betygsskala som gäller för ungdomsgymnasiet kommer även att gälla för kommunal vuxenutbildning från och med den 1 juli 2012. Slutbetyg (2 350 poäng) kommer att fasas ut och ersätts av gymnasieexamen (2 400 poäng) där det av examensbeviset ska framgå om det avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. Enligt särskilda övergångsregler och vid särskilda skäl får slutbetyg (2 350 poäng) utfärdas senast den 1 januari 2017.


Individuell studieplan


Läser du mot ett slutbetyg eller en gymnasieexamen ska du kontakta studie- och yrkesvägledarna för en studieplanering. Detta är viktigt då det finns olika regler för vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg respektive gymnasieexamen. Det är också skillnader mellan vilka kusrer som får ingå i en högskoleförberedande examen och i en yrkesföreberedande examen.

Slutbetyg


Slutbetyg kan utfärdas på grundläggande och gymnasial nivå. Ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning ska omfatta 2 350 poäng (högst 2399), varav 600 poäng ska utgöras av kärnämneskurser och 1 750 poäng av fritt valda kurser.
Kurserna estetisk verksamhet, idrott och hälsa A, specialarbete, gymansiearbete och specialidrott får ej förekomma inte i ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Kärnämneskurser för slutbetyg Poäng
Svenska A /Svenska som andraspråk A 100 poäng
Svenska B/Svenska som andraspråk B 100 poäng
Engelska A 100 poäng
Matematik A 100 poäng
Samhällskunskap A 100 poäng
Religionskunskap A   50 poäng
Naturkunskap A   50 poäng


Gymnasieexamen


Man kan antingen ta ut en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen på vuxenutbildningen. Vilken examen som passar dig beror på vad du har med dig i studier sen tidigare och vad du har för mål.

Yrkesexamen

Gemensamma ämnen för yrkesexamen poäng
Svenska 1 eller SAS 1 100
Engelska 5 100
Matematik 1a 100
Gymnasiearbete 100

Dessutom ska du ha:
- Historia 1a1
- Samhällskunskap 1a1
- Religionskunskap 1
- Naturkunskap 1a1

Av de resterande kurspoäng upp till 2400 poäng ska minst 950 poäng vara från det nationella yrkesprogram du har valt.


Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordon-och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turistprogrammet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Högskoleförberedande examen
Gemensamma ämnen högskoleförberedande gymnasieexamen poäng
Svenska/svenska som andra språk 1,2 och 3 300
Engelska 5 och 6 200
Gymnasiearbete 100

Utöver detta ska du ha en eller flera kurser på minst 450 poäng totalt i:
- Matematik
- Historia
- Samhällskunskap
- Religionskunskap
- Naturkunskap (eller biologi/fysik/kemi)


Av de resterande kurspoäng upp till 2400 poäng ska minst 700 poäng vara från det nationella högskoleförberedande program du har valt.


Natutvetenskapliga programmet
Humanistiska programmet
Ekonomiprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Estetiska programmet

Kurser som INTE får vara med i en gymnasieexamen från Vuxenutbildningen kan du läsa mer om härlänk till annan webbplats och kontakta vid behov din studie- och yrkesvägledare.


Samlat betygsdokument/utdrag ur betygskatalogen

När du genomfört en kurs har du rätt till betyg. Du kan beställa ett utdrag ur betygskatalogen (hette tidigare samlat betygsdokument) med de kurser du läst. Du beställer enklast betygen genom att logga in på ditt konto och beställa under fliken beställlningar. Du kan också mejla till vuxenutbildningen@upplandsvasby.se.

Grundläggande behörighet till högskola/universitet

 

Alla högskoleutbildningar kräver att du har vissa meriter för att du ska få läsa dem. Grundläggande behörighet är minimikravet. Det kan du bland annat få av att läsa på gymnasiet, folkhögskola eller komvux.
De flesta utbildningar på högskolan kräver dessutom att du också uppfyller krav på särskild behörighet. Det betyder i de flesta fall att du måste ha läst vissa gymnasiekurser till en viss nivå, men det kan till exempel vara krav på arbetslivserfarenhet, arbetsprover eller högskolekurser
För utförlig information, se Studera.nu - länk till höger "Grundläggande behörighet Studera.nu"

För särskild behörighet
För att veta om du har särskild behörighet, se respektive utbildning på respektive universitet eller högskola. Det är varje högskola/universitet som själva bestämmer vilka särskilda behörigheter som behövs för en utbildning.

Meritvärde och meritkurser
Se länk till höger under relaterad information.


Reell kompetens/Behörig på annat sätt


Se respektive universitet/högskola hur de hanterar detta, det kan hanteras väldigt olika.

Grundläggande behörighet med vissa kurser och arbete

För dig som helt eller delvis saknar grundläggande behörighet har universiteten och högskolorna har tagit fram en gemensam modell för att bedöma grundläggande behörighet genom reell kompetens. Tänk på att det ofta dessutom krävs särskild behörighet för många utbildningar.

Det här behöver du ha:

Lägst betyget E alternativt Godkänt i

  • Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3 eller Svenska/Svenska som andra språk A + B 
  • Engelska 5 och 6 eller Engelska A
  • Matematik 1a, b eller c  eller Matematik A 
  • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2  eller Samhällskunskap A
  • samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

Om du uppfyller dessa krav görs bedömningen att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.

Du behöver även göra Högskoleprovet för att konkurrera i någon urvalsgrupp med ett giltigt högskoleprovsresultat. För mer information se länk Reell kompetens till höger.

Undantag

Ibland gör högskolor undantag från ett eller flera behörighetsvillkor, kontakta den utbildning du är intresserad av.

Utländska betyg
Du som har en avslutad gymnasieutbildning, yrkesutbildning eller universitetsutbildning från ett annat land kan vända dig till Universitets- och Högskolerådet (UHR) för bedömning av dina betyg.  
Se UHR under relaterad information.

Beräkna ditt meritvärde
Se länk till höger under Relaterad information.

Sidansvarig: Stefan Quas
Senast uppdaterad 15 maj 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster