Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Att ansöka

Du ansöker till våra utbildningar på webben, se länk nedan Till webbansökan. Under fliken Kurskatalog i webbansökan hittar du aktuella kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt yrkespaket. När du väljer utbildning ska du samtidigt välja:

1. Vilken utbildningsanordnare (skola) du vill studera hos.

2. Studieform, om du vill studera med klassrumsundervisning eller om du vill läsa kursen på distans.

3. Studietakt.

20 poäng / vecka innebär 100%
15-19 poäng / vecka innebär 75%
10-14 poäng / vecka innebär 50%
Läser du 25% studietakt så kan man inte få studiemedel. Se länk till höger för mer information från CSN.

En komplett ansökan till Vuxenutbildningen ska innehålla betyg eller nivåtest (betyg från grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning) och/eller en bedömning från VHS/UHR om detta finns.

Detta ska skannas in och bifogas till ansökan senast 7 dagar efter sista ansökningsdag för den kurs du söker. Vi behandlar inga sena ansökningar eller sena betygskompletteringar.

Till webbansökanlänk till annan webbplats


Vilka är mina möjligheter att komma in på de kurser jag sökt?

Om du saknar kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har du rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå.

Utbildning på gymnasial nivå är ingen rättighet och antagningen anpassas till ekonomiska resurser och nedanstående punkter:

  • Du är minst 20 år och saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Du kan börja tidigare om du har ett slutbetyg/gymnasieexamen eller ett studiebevis från ett nationellt eller specialutformat program från gymnasieskolan eller avslutad utländsk gymnasieutbildning.
  • Du saknar grundläggande behörighet för högskolestudier
  • Du behöver komplettera för särskild behörighet avseende studier på högskola, universitet eller kvalificerad yrkesutbildning

(3 kap 7§ i Förordning om kommunal vuxenutbildning, SFS 2011:1108)

Om du vill höja betyg eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning för få ett betyg, se fliken prövning.

Vill du ha mer information och få vägledning kring vad som gäller för dig, kontakta studie - och yrkesvägledarna.

Viktigt att tänka på

Enligt den nya Vuxförordningen, VUX2012, har alla kurser bytt namn och ibland tagits bort eller slagits ihop med en annan kurs. För en komplett jämförelsetabell med samtliga nationella kurser, se " Samtliga kurser motsvarandelista Skolverket".

Ska du läsa mot Slutbetyg eller Gymnasieexamen? Kontakta studie- och yrkesvägledningen för mer information.

Grundläggande och gymnasial utbildning

För grundläggande nivå behövs som regel inga förkunskaper för att studera, men du kan bli ombedd att göra ett nivåstest i svenska, matematik och/eller engelska vid ansökan. Om du inte har svenska som modersmål krävs dock att du har betyg från SFI, kurs D eller motsvarande kunskaper.

För gymnasial nivå krävs det att du har förkunskaper så att du kan tillgodogöra dig utbildningen. Även här kan du bli ombedd att göra ett nivåtest i svenska, engelska och/eller matematik om du inte kan styrka dina förkunskaper genom till exempel en värdering från VHS/UHR för din utländska utbildning, se länk till höger. När du ansöker till en högre nivå i en kurs, krävs minst godkänt betyg i föregående kurs. 

Läser du redan nu inom Vuxenutbildningen kan du vända dig till studie- och yrkesvägledaren vid din skola för hjälp med ansökan till vidare studier. Behöver du ytterligare stöd med att göra din ansökan är du välkommen till vårt Infotek.


Kostnad

Undervisningen är skattefinansierad och därför kostnadsfri för deltagaren. Detta gäller inte kurslitteraturen som deltagaren får betala för själv. För yrkesinriktade kurser kan det tillkomma kostnad för skyddskläder samt visst kursmaterial.


Sökande med funktionshinder

Studerande med dokumenterat funktionshinder har eget ansvar för att meddela utbildningsanordnaren om sitt funktionshinder för att få extra stöd och hjälpmedel.

För information om stöd vid funktionsnedsättning se länkar till höger:  Lagen om stöd och service(LSS), Habilitering och hälsa samt Specialpedagogiska myndigheten (SPSM).


Sökande som bor i Upplands Väsby och vill läsa i annan kommun

Du är inte automatiskt berättigad att läsa i en annan kommun, utan din ansökan kommer att prövas utifrån aktuella förordningar. För att bli antagen till utbildning i annan kommun ska du genomföra punkterna nedan:

  • Fyll i ansökningsblankett för avsedd utbildning (dessa hittar du på respektive kommuns hemsida).
  • Skriv ett kort personligt brev varför du söker utbildningen och om du är arbetslös
  • Bifoga ett intyg från Arbetsförmedlingen om du söker ett yrkespaket och är arbetssökande OCH du har ett Slutbetyg/Examen från gymnasieskolan.
  • Bifoga betyg från tidigare utbildningar alternativt nivåtestresultat.
  • Om du söker ett yrkespaket, bifoga kursplan som anger studieort, sista ansökningsdatum, start- och slutdatum för utbildningen samt  samtliga kurskoder och sökta poäng.

Din kompletta ansökan i pappersform ska lämnas till Vuxenutbildningen senast sista ansökningsdag! Ansökan kan lämnas antingen i Infoteket eller skickas med post till: 
Antagningen
Vuxenutbildningen
194 80 Upplands Väsby


Sökande från annan kommun

För att få läsa i Upplands Väsby måste din hemkommun först godkänna dina studier. Du behöver först ansöka i vår webbansökan för att därefter skriva ut din ansökan. Bifoga betyg och lämna till din hemkommun för godkännande. Kontakta din hemkommun om du har ytterligare frågor. För att din ansökan ska kunna behandlas, måste den vara Upplands Väsbys Vuxenutbildning tillhanda senast sista ansökningsdag.

Sidansvarig: Elin Wallgren
Senast uppdaterad 25 november 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster