Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Hur räknar jag ut hur hög studietakten är?

För att se vilken studietakt du kommer upp i summerar du poängen för dina kurser och delar med antalet veckor kurserna pågår. Utbildningsanordnarna kan informera om kursernas längd.
Riktlinjer:
100% studietakt= 20 poäng/ vecka
75% studietakt= 15 poäng/ vecka
50% studietakt= 10 poäng/ vecka

Universitets- och högskolekurser kan vara på  7,5 poäng, 15 eller 30 poäng.

Ett program på universitets- och högskolenivå innefattar ett flertal sammansatta kurser som i kombination ger en viss yrkestillhörighet, exempelvis: Socionomprogrammet, 180 poäng.

 • Hur vet jag om en skola är bra?

  Det bästa sättet att ta reda på hur en skola fungerar är att ta kontakt med skolan. Besök den och tala med lärare och elever. Som hjälp för din bedömning kan du ta del av olika uppföljningar och utvärderingar där du kan göra jämförelser med andra skolor. Titta på skolornas hemsidor och i Väsby jämföraren. Du kan också läsa skolans kvalitetsredovisning.

 • Var kan jag läsa Skolverkets inspektionsrapporter?

  På Skolverkets webbplats finns inspektionsrapporter från kommunala och fristående skolor, www.skolverket.se.

 • Kan mitt barn börja skolan redan vid sex års ålder?

  Ja. Vid sex års ålder kan ditt barn börja i förskoleklass eller i skolan. Båda dessa val är frivilliga och avgiftsfria. Om du vill att ditt barn ska börja skolan vid sex års ålder kontaktar du den skola barnet ska gå i.

 • Måste min 6-åring gå i skolan?

  Nej, att gå i förskoleklass är frivilligt. Skolplikten är mellan åldrarna 7-16 år.

 • Vad är det för skillnad på kommunal skola och friskola?

  En kommunal skola är öppen för alla och ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige. Fristående skolor, eller friskolor, har en annan huvudman (ägare) än kommunen eller landstinget. Friskolor finns på såväl grundskole- som gymnasienivå. Friskolorna ska också vara öppna för alla.

 • Följer fristående skolor läroplanen?

  Ja, oavsett vilken profil den fristående skolan har följs läroplanen.

 • Hur finansieras friskolor?

  Fristående skolor finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner.

 • Får fristående skolor ta ut elevavgifter?

  Nej, de får de inte.

 • När börjar och slutar terminerna?

  Terminstider hittar du på kommunens hemsida.

 • Vilka måste aktivt söka skola?

  Du som är förälder/vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass eller åk 6.

 • Hur och när gör jag skolvalet?

  Det gör du på mellan den 28 januari och 15 februari genom att logga in på webbtjänsten för skolvalet. Du hittar all information på skolvalets webbsida.

 • Vad händer om jag inte söker skola?

  Ditt barn kommer då att placeras i någon av kommuns kommunala skolor i ert närområde där det finns plats.

 • Vi har gemensam vårdnad men bor inte tillsammans. Vem av oss söker skola åt vårt barn?

  Information skickas till den förälder som barnet är folkbokförd hos. Denna förälder skickar in önskemål av skola. Efter skolvalsperioden skickar respektive skola ut ett platserbjudande där båda vårdnadshavarna måste skriva under för erbjudandet ska bli giltigt.

 • Mitt barn får inte äta viss mat. Kan man få särskild skolmat?

  Om ditt barn inte kan äta viss mat, av medicinska, etiska eller religiösa skäl, kan han/hon få specialkost. Ta kontakt med skolan.

 • Vad innebär skolskjuts?

  Skolskjuts innebär i första hand att barnet får ett terminskort på SL för att åka med allmänna kommunikationsmedel (bussar och/eller pendeltåg) till och från skolan.

 • Vad händer om vägen mellan skolan och hemmet inte trafikeras av SL?

  Om inte SL trafikerar vägen mellan hemadressen och skolor sker skolskjutsen via en av kommunens utsedda transportörer.

 • Vad för skolskjuts erbjuds en person med funktionsnedsättning?

  Om en person har en funktionsnedsättning sker skolskjutsen via en av kommunens utsedda transportörer.

 • Vilka kan söka skolskjuts?

  Elever i skolår 1-9 kan få skolskjuts pga. funktionsnedsättning, avstånd eller trafikfarlig väg.

 • Hur söker jag skolskjuts?

  Kontakta Väsby Direkt 08-590 970 00 för att få hjälp med att ansöka om skolskjuts.

 • Hur lång ska gångvägen mellan hemmet och skolan vara för att få skolskjuts beviljad?

  Skolår 1 — 3   2,5 km Skolår 4 — 6   3,5 km Skolår 7 — 9  4,5 km

 • När beviljas inte skolskjuts?

  Skolskjuts beviljas normalt endast om eleven valt den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen.

 • Vem ringer man till om skolskjutsbilen inte kommer på den bestämda tiden?

  Om bilen inte kommer efter skoldagens slut är det skolans ansvar att ringa till Samtrans, tel 52250000. Om skolskjutsen inte kommer på morgonen är det föräldrarnas ansvar att ringa till Samtrans.

 • Har man skolskjuts då det är lov i skolan?

  Nej, det har man inte.

 • Hur gör jag om jag har behov av skolskjuts under lov?

  Behöver man det får man kontakta en LSS-handläggare om barnet har en funktionsnedsättning.

 • Finns det blanketter för skolskjuts att fylla i?

  Ja, du hittar den på kommunens hemsida.

 • Hur lång är ansökningstiden om skolskjuts?

  Det kan ta upp till 10 dagar innan SL-kortet kan delas ut så var gärna ute i god tid.

 • Vem ringer jag till vid klagomål om skolskjuts?

  Hör av dig till Upplands Väsby kommun via Väsby Direkt 08-590 970 00.

 • Ska jag söka skolskjuts vid varje terminstart?

  Ja, tillståndet gäller per termin.

 • Om mitt barn blir akut sjuk i skolan, vem kontaktar transportbilen?

  Skolan har ansvaret att ringa och boka en hemresa.

 • Min son ska åka på skolresa till England. Är han försäkrad genom kommunen?

  Han är försäkrad genom kommunens tjänstereseförsäkring. Den gäller dygnet runt i hela världen och omfattar bl.a. olycksfall, sjukdom och stöld.

 • Min dotter ramlade när hon var på väg till skolan i morse. Hon föll så illa att hon bröt ena benet. Har kommunen någon olycksfallsförsäkring?

  Ja, vi har en olycksfallsförsäkring som omfattar alla elever under skoltid och vägen till/från skolan. Anmälningsblankett finns på kommunens hemsida.

 • En klätterställning på min dotters förskolegård är i väldigt dåligt skick. Jag är rädd att något barn kan komma att skada sig på den. Jag har pratat med personalen men ingenting har hänt. Vad kan jag göra?

  Du kan göra en felanmälan på kommunens hemsida. Formuläret hittar du under e-tjänster/självbetjäning. Alternativt kan du ringa Väsby Direkt på 08-590 970 00 och tryck val 3.

 • Jag har tappat bort mitt betyg. Kan jag få ett nytt från er?

  Ja, om vi får namn personnummer, vilken skola du gick i och när du gick ut och hur du vill ha betyget och hur vi kan nå dig så ska vi försöka hjälpa dig. Kontakta Väsby Direkt, 08-590 970 00.

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 27 maj 2013

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster