Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Förskoleklass - grundskola

Ansökan om att starta fristående skola sker alltid genom Skolinspektionen. De skickar sedan ut ansökan på remiss till kommunen som får yttra sig.

Planer att följa


Oavsett vilken profil eller inriktning den fristående skolan vill ha ska  läroplanen samt nationella kursplaner följas för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet . Det är Skolinspektionen som ser till att gällande lagar och regler följs. De fristående skolorna i Upplands Väsby kommun deltar i uppföljningar och utvärderingar av förskole- och skolverksamheten som kommunen genomför. 

Inga avgifter


Fristående skolor finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner. Vare sig fristående skolor eller kommunala skolor får ta ut elevavgifter.
Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 14 januari 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster