Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Pedagogisk omsorg 1 - 5 år

Allmän förskola


Barn 3-5 år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn 3-5 år under tiden 1 september till och med 31 maj.
  

Barn 1 - 5 år


I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd.

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

     
Pedagogisk omsorg 1-2 år, heltid    
Omsorg material mm. 101 455 101 455
Administration 3 044 3 044
Lokalkostnadsersättning 5 356 5 356
Momskompensation 6 591  
Summa 116 446 109 855
     
Pedagogisk omsorg 1-2 år, deltid
Omsorg material mm. 73 241 73 241
Administration 2 197 2 197
Lokalkostnadsersättning 4 017 4 017
Momskompensation 4 767  
Summa 84 233 79 456
     
Pedagogisk omsorg 3-5 år, heltid
Omsorg material mm 82 837 82 837
Administration 2 485 2 485
Lokalkostnadsersättning 5 356 5 356
Momskompensation 5 441  
Summa 96 119 90 678
     
Pedagogisk omsorg 3-5 år, deltid
Omsorg material mm 61 616 61 616
Administration 1 848 1 848
Lokalkostnadsersättning 4 017 4 017
Momskompensation 4 049  
Summa 71 351 67 481
Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 14 januari 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster