Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Förskola 1 - 5 år

Allmän förskola


Barn 3-5 år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn 3-5 år under tiden 1 september - 31 maj.
  

Barn 1 - 5 år


I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd.

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

     
Förskola 1-2 år, heltid    
Omsorg material mm. 103 733 103 733
Administration 3 112 3 112
Lokalkostnadsersättning 16 871 16 871
Momskompensation 7 423  
Summa 131 139 123 716
     
Förskola 1-2 år, deltid    
Omsorg material mm. 72 403 72 403
Administration 2 172 2 172
Lokalkostnadsersättning 12 653 12 653
Momskompensation 5 234  
Summa 92 461 86 279
     
Förskola 3-5 år, heltid    
Omsorg material mm 81 286 81 286
Administration 2 439 2 439
Lokalkostnadsersättning 16 871 16 871
Momskompensation 6 036  
Summa 106 631 100 595
     
Förskola 3-5 år, deltid    
Omsorg material mm 59 642 59 642
Administration 1 789 1 789
Lokalkostnadsersättning 12 653 12 653
Momskompensation 4 445  
Summa 78 529 74 084
Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 14 januari 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster