Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Förskola, pedagogisk barnomsorg

Ansökan om att starta eller knoppa av förskola görs till utbildningsnämnden. Det är nämnden som ger tillstånd till att driva förskola i Upplands Väsby kommun.

All barnomsorg har samma kvalitetskrav


Utbildningsnämnden är så kallad tillsynsmyndighet för all barnomsorg i Upplands Väsby kommun. Nämnden ansvarar för att gällande lagar, bestämmelser och riktlinjer efterföljs. Enskilda förskolor lyder under samma kvalitetskrav och krav på ekonomisk uppföljning som kommunala. De är underställda utbildningsnämndens tillsyn och måste delta i den uppföljning och utvärdering som görs.  

Finansierade genom bidrag


Enskilda förskolor finansieras med bidrag från  kommunen och får utöver barnomsorgsavgiften (maxtaxan) inte ta ut någon ersättning för sin verksamhet. 

Regler


De regler som gäller för godkännande av enskild anordnare att starta och driva förskola och pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun finns under Relaterad information i menyn till höger.
Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 14 januari 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster