Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Driva verksamhet inom barnomsorg och utbildning

All barnomsorg har samma kvalitetskrav


Utbildningsnämnden är så kallad tillsynsmyndighet för all barnomsorg i Upplands Väsby kommun. Nämnden ansvarar för att gällande lagar, bestämmelser och riktlinjer efterföljs. Fristående skolor lyder under samma kvalitetskrav och krav på ekonomisk uppföljning som kommunala. De är underställda utbildningsnämndens tillsyn och deltar i den uppföljning och utvärdering som utförs regelbundet.  

Starta eller utöka verksamhet inom:

Fristående skola, förskoleklass eller fritidshem


För att starta eller utöka verksamheten vid en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem behövs ett tillstånd från Skolinspektionen. Skolinspektionen skickar sedan ut ansökan på remiss till kommunen som får yttra sig i frågan.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten.

De fristående skolorna i Upplands Väsby kommun deltar i uppföljningar och utvärderingar av verksamheten som kommunen genomför.

Fristående skolor finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner.

Varken fristående eller kommunala skolor får ta ut några elevavgifter.

Förskola eller pedagogisk barnomsorg


Ansökan om att starta eller knoppa av förskola eller pedagogisk barnomsorg sker till utbildningsnämnden. Det är nämnden som ger tillstånd till att driva förskola och pedagogisk barnomsorg i Upplands Väsby kommun.

Regler
De regler som gäller för godkännande av enskild anordnare att starta och driva förskola och pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun finns under Relaterad information i menyn till höger.

Finansierade genom bidrag
Enskilda förskolor finansieras med bidrag från  kommunen och får utöver barnomsorgsavgiften (maxtaxan) inte ta ut någon ersättning för sin verksamhet. 

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 19 januari 2017

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster