Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Skolskjuts

Elever i årskurs 1-9 kan få skolskjuts p.g.a. avstånd till närmaste kommunal skola, trafikfarlig väg, funktionshinder hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Om vägen till den närmaste kommunala skolan uppfyller kriterierna för skolskjuts har eleven rätt till skolskjuts oavsett om amn valt en anna kommunal skola eller fristående skola under förutsättning att även den valda skolan uppfyller kriterierna. För mer information se www.upplandsvasby.se/skolskjutslänk till annan webbplats  

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 04 november 2015

Väsby Jämföraren

Väsby jämföraren

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster