Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Antagningsprinciper

Så långt som möjligt försöker Upplands Väsby kommun tillgodose ditt önskemål om skola. Om en skola inte har plats för alla som sökt kan ditt andra- eller tredjehandsval komma i fråga.

Om platserna inte räcker till i en kommunal skola

Utgångspunkten är att barnet placeras i den skola som vårdnadshavaren önskat och så nära hemmet som möjligt. När det finns fler sökande än lediga platser görs ett urval. I Upplands Väsby kommun används den relativa närhetsprincipen.

Rektor på respektive skola beslutar hur många elever som kan erbjudas plats.

Om alla elever som bor eller går i skola i kommundelen inte får plats i önskad skola fördelas platserna utifrån ett antal kriterier.

1) Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att placeras vid en viss skolenhet

2) Rangordning enligt relativa närhetsprincipen

3) Barn som fyller fem år det aktuella läsåret och som önskar börja i förskoleklass

4) Barn boende i annan kommun

Önskemål beaktas så långt det är möjligt utan att andra elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts. Varje elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande kommunala skolor vägs därmed mot andra elevers motsvarande avstånd. På så sätt kan bästa möjliga hänsyn tas till varje elevs krav på en skola så nära hemmet som möjligt. 

Om närhetsprincipen behöver tillämpas ska en samlad bild av skolvägens längd för eleverna tas fram (Skollagen 10 kap 30 §). Eleverna erbjuds plats utifrån relativa närhetsprincipen, vilket innebär att alla elever ska få jämförelsevis rimligt lång väg till skolan inom kommunen. Om det är platsbrist i kommundelen kan andra skolor i kommunen komma ifråga.

Exempel på relativ närhet

I Upplands Väsby kommun används relativa närhetsprincipen.
Exempel: Det finns 1 ledig plats på Skola X som både Ana och Brita sökt. 
Ana bor närmast skola X men Brita får platsen enligt den relativa närhetsprincipen.
Varför? Jo, Ana har närmare till alternativ skola jämfört med Brita.
Britas avstånd till alternativ skola är längre = högre relativt värde

Om du inte gör en skolansökan

Familjer som inte gör en aktiv skolansökan ingår i kommundelens elevunderlag och erbjuds i första hand plats i närmsta skola i kommundelen som har en ledig plats. Om platserna i kommundelen inte räcker erbjuds plats i annan skola i kommunen.

Att överklaga skolplacering

Beslut om skolplacering kan inte överklagas i sak. det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen, utan enbart handläggningen av beslutet. Anser du att handläggningen inte gått rätt till kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Rätten prövar då lagliheten av beslutet.

Om du vill överklaga ett placeringsbeslut i kommunala skolor vänder du dig till rektorn för den kommunala skola du valde i första hand. Där får du hjälp med hur du kan överklaga beslutet. När det gäller placering i en fristående skola vänder du dig direkt till den skolan.

Att ansöka skola i annan kommun

Du har även rätt att ansöka om en plats för ditt barn i en skola utanför Upplands Väsby kommun, fristående eller kommunal. Förutsättningen är dock att den mottagande skolan accepterar den ersättning Upplands Väsby erbjuder. Kontakta den skola du är intresserad av för att få deras ansökningshandlingar, men du måste ändå göra en ansökan hos kommunen, markera då "skola i annan kommun".

Elever som är på väg att flytta till Upplands Väsby

Om du inte hunnit bli folkbokförd i Upplands Väsby kommun när valet ska ske tar du kontakt med skolan du är intresserad av för att få ansökningshandlingar.

Barn som inte gått förskoleklass

Om ditt barn inte gått förskoleklass och skall börja i årskurs ett behöver du ta kontakt direkt med den skola du önskar.

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 24 februari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster