Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

VFU, Studenter ute i verksamheten

Sedan höstterminen 2001 ingår en verksamhetsförlagd del, VFU, i lärarutbildningen. Upplands Väsby kommun tar varje termin emot nya studenter. Alla studenter får en personlig mentor.

Teori och praktik förenas på VFU i skolorna

På VFU får studenterna omsätta sina teoretiska kunskaper till skolvardagens praktiska och studera olika teorier som ligger till grund för lärares arbete. De får, efter förmåga, planera och genomföra olika undervisningsmoment. För arbetslaget och skolledningen på skolan blir lärarstudenten en resurs i arbetslaget. Olika medarbetare ger en inblick i sättet att organisera förskolor och skolor i Upplands Väsby.

Ansvarig för VFU

Det övergripande ansvaret i kommunen för VFU har Stella Vadelius,
tel: 08-590 972 64, stella.vadelius@edu.upplandsvasby.se  

Sidansvarig: Stella Valdelius
Senast uppdaterad 09 juni 2017

Kontaktinformation

Relaterad information för Verksamhetsförlagd lärarutbildning
Tidrapport för VFUPDF

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster