Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Glädjande resultat slutbetyg årskurs 9

Bild från mostphotos

Upplands Väsby gör en av de största förbättringarna av skolresultaten för årskurs 9 bland kommunerna i Stockholms län. Det visar Skolverkets nationella statistik för 2016/2017.

Skolverket har sammanställt slutbetygen för årskurs 9 från läsåret 2016/2017 och den officiella statistiken visar att skolorna i Upplands Väsby stärkt sina resultat rejält. Det är en stadigt förbättrad trend sedan 2013, och i år förbättras resultaten ytterligare.

Fler elever än på länge får godkänt i alla ämnen. Meritpoängen* har förbättrats med 4 procent och det är en av de bästa förbättringarna i Stockholms län där ökningen är 0,9 procent och där Sverige sammantaget ligger på samma nivå som förra året.

Upplands Väsbys meritpoäng är fortfarande lägre än genomsnittet i Stockholms län (242,3), men högre än riksgenomsnittet (223,5). Den totala andelen behöriga till gymnasium (yrkesprogram) har ökat med drygt fem procentenheter till 80,9 procent.

* Meritvärdet är en sammanräkning av de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg. Skolorna i Upplands Väsby har ett förbättrat poängresultatet med 8,4 meritpoäng. Meritpoängen har stigit från 224,1 förra året till 232,5 i år, en förbättring med 4 procent.

Kort sammanfattning av fler siffror från Skolverkets officiella statistik betygsresultat årskurs 9 läsår 2016/2017, Upplands Väsby kommun:

•Skolorna i Upplands Väsby fick 2017 ett genomsnittligt meritvärde på 232,5 (baserat på 17 ämnen). Det är en ökning från föregående år, då meritvärdet var 224,1 (en ökning med 8,4 meritpoäng).
•Värdet är lägre än länssnittet (242,3) men högre än rikssnittet (223,5)
•Den totala andelen behöriga till gymnasium (yrkesprogram) har ökat med drygt fem procentenheter till 80,9 procent men är lägre än för länet (87,4 procent) och riket (82,5 procent)
•Drygt sju av tio elever (72,6 procent) nådde målet i alla ämnen, vilket är en ökning med cirka fyra procentenheter jämfört med föregående år.
•Flickor har fortsatt högre meritvärde (248,5) än pojkar (218,4). Skillnaden i meritvärde är ungefär samma som föregående år.
•Flickor har även högre andel som uppnått målen i alla ämnen (78,8 procent) och som blivit behöriga till gymnasium (87,1 procent). För pojkar är motsvarande andel 67,5 procent respektive 75,8 procent.
•De fristående skolorna har ett högre meritvärde (247,3) än de kommunala skolorna (222,6).

Statitsiken finns även tillgänglig via Skolverkets webb.länk till annan webbplats

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 01 oktober 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster