Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Fler elever och bättre resultat på sommarskolan 2017

Vid årets sommarskola deltog totalt 124 elever från årskurs sex till nio. 60 procent av eleverna i årskurs 9 blev behöriga i sina respektive ämnen. Det är en stor ökning jämfört med förra året då  20 procent godkändes i något ämne.  

Eleverna under sommarskolan 2017 läste antingen matematik, svenska, svenska som andraspråk eller engelska under en treveckorsperiod. Det är endast elever från årskurs 9 som har möjlighet att läsa upp ett betyg. Cirka 60 procent av eleverna blev godkända och behöriga i det ämne de  betygsprövade i.

Förutom lärarlaget var även två sommarjobbande gymnasieelever med som stöd åt eleverna, framförallt med fokus på svenska som andraspråk.

Det är jättekul att se att vår nya modell, med fokus på ett ämne under tre veckor, har funkat så bra. Det är också ett väldigt gott betyg till våra duktiga lärare och lärarstudenter som arbetat under sommarskolan, säger Haina Berndtsson, utredare på utbildningskontoret som har tagit fram den nya modellen för lovskolan.

Kort fakta:
Sommarskolan riktar sig till elever i årskurs 6-8 som riskerar att ej uppnå målen i matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska. Sommarskolan riktar sig även till elever i årskurs 9 som inte blivit godkända i dessa ämnen och då inte heller är gymnasiebehöriga. Det finns även möjlighet för elever i årskurs 9 att läsa upp sitt betyg.

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 14 september 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster