Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Satsning på kommunikationsteknik i skolorna

Inom Magnetica pågår en stor satsning på IKT, informations- och kommunikationsteknik, i förskolorna och skolorna.
Genom olika åtgärder vill Magnetica stimulera pedagoger, barn och elever att använda IKT och nätbaserade resurser som stöd i undervisningen. Målet är att ge alla i förskolan och skolan tillgång till, och kunskaper kring, IKT så att undervisningen och lärandet blir än mer inspirerande, lustfylld och effektiv - allt i syfte att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att nå goda resultat.

Förskolorna Karusellen, Skogstorp och Skutan, får tillgång till 2-3 iPads per avdelning.
Vikskolan kommer från hösten 2012 att ha iPads i arbetslagen för förskoleklass till årskurs 2. Från årskurs 3 och uppåt kommer samtliga elever ha var sin iPad. Fresta- och Odenslunda skola kommer att anslutas senare.  
Inspiratörer visar vägen
På varje förskola och skola kommer en IKT-inspiratör att finnas som stöttar kollegor och driver den lokala IKT-utvecklingen framåt.

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 22 maj 2012

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster