Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Klassbesök

Naturskolan erbjuder många olika teman med inriktning natur, miljö och hantverk.

Förslag på naturskoledagar

 
- Klimattema.  Klimatförändringar är en av de stora frågorna i vår tid. Vad är det som gör att klimatet påverkas. Kommer det att bli varmare här eller går vi mot ett klimat som liknar Alaskas? Vad är ett hållbart samhälle och vad är det i vårt nuvarande samhälle som inte är hållbart? Vad kan vi själva göra i vår vardag som bidrar till ett hållbart samhälle?  Den här dagen handlar om att få kunskap, att omsätta den i praktiken och att skapa hopp för framtiden !

- Hållbar utveckling. En dag om vad Hållbar utveckling är och hur vi kan koppla den till skolarbetet, fritiden och vår konsumtion. Vad är det viktigaste som vi kan göra som enskilda människor för att rädda vår planet. Det blir en blandning av teori och praktiska övningar. Vi håller till ute i skogen kring Skeppartorp.

- Stark och frisk av naturen. En dag ute i naturen där vi visar hur vi kan använda naturen för att bli starkare och lugnare. Vi kommer göra olika fysiska övningar och lekar som stärker våra kroppar. Vi kommer även att prova olika lugna övningar, som stillar, som är bra för koncentrationen, som ger ro och stärker självkänslan. En del övningar är individuella och en del är stärkande för gruppen. Vi kommer även att göra "naturkonst" där vi skapar av det som finns i naturen.
 
- Sopor, resurser, kretslopp och tillverka papper.. Lär dig om hur naturens resurser används. Vad blir det för skillnad på om man ser på sopor som en resurs istället för något skräpigt? Varför står det KRAV på vissa saker i affären? Vi pratar om hur mycket vi påverkar världen med vår konsumtion och om allt som man kan återvinna och varför vi behöver göra det. Ni får lära er lite om papprets historia och så får alla barn göra ett eget papper. Naturskolan  har med sig utrustning för detta. Vi kommer till er och håller till i ert klassrum.
 
- Ekologi vid olika årstider. Alla årstider har något alldeles speciellt. Att gå ut på en vandring i markerna och titta på det som naturen bjuder på är en mycket uppskattad aktivitet. På vintern går vi ut och letar spår efter olika djur, tittar på hur växterna och djur övervintrar mm.

- Isdag och pimpelfiske.  När det är fina isar så kan vi ha en heldag på isen. Vi tränar på livräddning på isen med isdubbar och livlina och ni får lära er iskunskap. Om det är riktigt tjock is kan vi såga upp block av is och eleverna får göra isskulpturer. Vi lämnar en fin utställning kvar på isen efter oss. De som vill kan få ta en kortare skridskotur med ledare. Ni kan få prova hur det är att ramla i en vak med kläderna på och ta er upp med isdubbar (Obs frivilligt). Vi pimpelfiskar och lär oss om de vanligaste fiskarna i Mälaren. Vid lunchtid tänder vi en mysig brasa där de som vill kan grilla sina korvar.

-Grundläggande vildmarksliv. Vi går igenom hur man sätter upp tält, använder spritkök och  olika saker som är bra att veta inför en camping. Bra för klasser som ska på klassresa eller liknande.
 
- Skogen. Vi undersöker och upptäcker vår vanligaste naturtyp. Djur och växter, mossor, lavar, svampar, ekologi, mytologi, träd; användning förr och nu.

- Vatten en förutsättning för livet. En guidad tur på rullstensåsen, vattnets kretslopp, vattnets betydelse, smaka på källvattnet i Hammarby källa. Kan kombineras med ett besök på Käppala verket på eftermiddagen. En heldag med tema vatten.
 
- Livets utveckling. Utvecklingen från Big Bang fram till idag. Hur skapades solen, jorden och månen? Vilket liv var först på jorden, finns det kvar fortfarande?

- Istidens påverkan på vårt landskap. Vi går ut och tittar på olika ställen i naturen där man kan se spår av istiden idag. Beroende på var vi ses så tittar vi på rullstensåsen, dödisgropar, isräfflor i berggrunden, stöt och läsidor på berget och andra sätt som landskapet har formats av inlandsisen mm.
 
- Paddelutflykt. Vi paddlar ut på Mälaren, kanske till Runsa- eller Steningeforn-borg. Ni får lära er grundläggande paddelteknik, sjövett. Från åk 6. Alla barn ska kunna simma minst 50 m . Minst 5 vuxna (lärare, föräldrar m.fl.) som följer med.

- Nedbrytare - Småkryp i marken. Vi studerar vilka djur och organismer som lever i det översta markskiktet och får en inblick I hur ekologin fungerar.

-Grundläggande vildmarksliv. Vi går igenom hur man sätter upp tält, använder spritkök och  olika saker som är bra att veta inför en camping. Bra för klasser som ska åka på klass resa.
 
- Forntida hantverk, människans historia. Vad kan vi lära av indianer, samer och aboriginer och andra naturfolk. Våra förfäder levde på samma sätt för tusentals år sedan. Alla människor har samma ursprung. Vi försöker göra upp eld utan tändstickor, lagar mat och bakar bröd över elden. Ni får prova på att göra forntida hantverk och arbeta med natur material.
 
- Kultur och odlingslandskapet För 100 år sedan bodde nästan alla människor på landet, idag bor de flesta i städer. Vi har gått från ett lokal producerande småskaligt jordbruk till massproduktion med långa transporter som följd. Vad är det som har hänt?Varför har så många ängs och hagmarker planterats igen med gran? Vill vi ha kvar öppna landskap i Sverige? Vi går ut i skogen och tittar efter landskapsförändringar, letar efter gamla hagmarker och tittar på olika typer av skogsbruk.

Bygga fågelholkar
Under en dag bygger vi fågelholkar ute. Vi lär oss om fåglarnas vanor och läten mm. Vi följer upp efter några veckor och sätter upp holkarna tillsammans i närheten av er skola.

Vill du träffa Naturskolan med din klass?

Kontakta Magnus Söderlund via telefon, 08-590 971 57.

Sidansvarig: Magnus Söderlund
Senast uppdaterad 08 februari 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster