Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Annat modersmål än svenska

Elever som hemma dagligen talar ett annat språk än svenska har rätt till modersmålsundervisning. De elever som har ett annat modersmål än svenska och därför riskerar att inte nå kunskapsmålen i ett eller flera ämnen har rätt till studiehandledning på modersmålet.

Modersmålsundervisning & modersmålsträning

Modersmålsundervisningen ska hjälpa barn och ungdomar att utveckla sitt eget språk och lära sig mer om den egna kulturen. Det är elevens vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning. Ansökan om modersmål görs till elevens rektor. Ansökan om modersmålsundervisning förutsätter att minst en vårdnadshavare använder språket dagligen samt att:

  • Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket
  • Minst fem elever önskar undervisning
  • Lärare i aktuellt språk finns att tillgå

Från och medhösten 2015 erbjuds även även modersmålsträning för elever i förskoleklass. Samma krav som för modersmålsundervisning gäller för modersmålsträning.

För en elev som börjat i modersmålsundervisning är deltagandet obligatoriskt. Skriftliga individuella utvecklingsplaner tas fram varje år och betyg lämnas i årskurs 6-9.

Nationella minoriteter

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar har utökade rättigheter till modersmålsundervisning i sina respektive minoritetsspråk: samiska, finska, tornedalsfinska/meänkieli, romani eller jiddisch

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleverna behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket. Kommunen är skyldig att ordna modersmålsundervisning i alla nationella minoritetsspråk oavsett antalet elever som önskar det.

Studiehandledning på modersmål

Studiehandledning på modersmål är ett stöd för elever med ett annat modersmål än svenska från förskoleklass och uppåt. Elevens rektor beslutar om studiehandledning på modersmål.

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 05 juli 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster