Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitetssäkring

Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser. Ett ledningssystem är ett verktyg för att uppnå kvalitet.

Hälso- och sjukvårdslagen framhåller att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, vara lätt tillgänglig och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Av hälso- och sjukvårdslagen framgår även att kvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande skall utvecklas och säkras.


OBS!

För att kunna öppna det fästade word dokumentet när du använder Internet Explorer måste Microsoft Word vara öppet.

Sidansvarig: Kent Norström
Senast uppdaterad 07 juli 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster