Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Anmälan myndighet

Ofta räcker det att hantera ett tillbud eller en negativ händelse i det lokala systemet för avvikelsehantering, men i särskilt allvarliga fall ska händelsen också anmälas till myndighet.

Det finns tre olika typer av avvikelser där anmälan ska göras till myndighet

  • Anmälan av vårdskada eller tillbud enligt Lex Maria
  • Anmälan om läkemedelsbiverkning : Se kapitel Läkemede
  • Anmälan av medicinteknisk avvikelse

Patient eller närstående bör uppmärksammas på möjligheten att själv kontakta Patientnämnden eller Inspektion Vård och Omsorg. Bland annat kan den enskilde ha rätt att söka ekonomisk ersättning enligt Patientskadelagen.


OBS!

För att kunna öppna det fästade word dokumentet när du använder Internet Explorer måste Microsoft Word vara öppet.

Sidansvarig: Kent Norström
Senast uppdaterad 07 juli 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster