Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Patientsäkerhet

Patientsäkerhetsarbete är viktigt för att uppnå en god kvalitet på hälso- och sjukvården.

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården.

Syftet med patientsäkerhetsarbete är att bidra till att minska antalet vårdskador och risker i hälso- och sjukvården. Detta ska i första hand ske genom förebyggande åtgärder.

Kapitlet Patientsäkerhet är indelat i:

  • Anmälan myndighet
  • Kvalitetssäkring

Guiden "Min guide till säker vård" från Socialstyrelsen syftar till att öka patientens delaktighet i den egna vården och på så vis göra vården säkrare. 
För mer information se länk till höger.


OBS!

För att kunna öppna det fästade word dokumentet när du använder Internet Explorer måste Microsoft Word vara öppet.

Sidansvarig: Kent Norström
Senast uppdaterad 07 juli 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster