Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Om verksamheten

Enligt skollagen ska elevhälsa finnas för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För elevhälsans medicinska insats ska det finnas skolsköterska och skolläkare. 

Alla elever i grund- och grundsärskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsoundersökningar. Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsoundersökning. Elever kan mellan hälsobesöken erbjudas syn- och hörselundersökning samt andra begränsade hälsoundersökningar vid behov. Elever får vid behov även anlita elevhälsans medicinska insats för enkla sjukvårdsinsatser.

Sidansvarig: Kent Norström
Senast uppdaterad 01 juli 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster