Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Läkemedel

Med läkemedel avses de preparat som finns förtecknade i FASS.

Alla läkemedel måste vara godkända som läkemedel av Läkemedelsverket eller den europeiska läkemedelsmyndigheten. Läkemedel används för att förebygga, lindra och bota sjukdom eller symtom på sjukdom. Preventivmedel är också ett läkemedel.

De läkemedel som handhas av Elevhälsans medicinska insats är generella ordinationer och vaccinationer som ingår i det generella och riktade vaccinationsprogrammet, enligt Socialstyrelsen.

Sidansvarig: Kent Norström
Senast uppdaterad 26 februari 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster