Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Våga visa-rapport 2016

Läs den här!

Nu har vi haft besök från observatörer som skrivit rapport om vår musikskola. Välkommen att ta del av rapporten!

Våga Visa-rapport Upplands Väsby musikskola 2016Word 2007 (klicka på länken)

VÅGA VISA kulturskola är en metod och ett nätverk för samverkan kring utvärdering av musik- och kulturskoleverksamhet. Nätverket startade 2008 och idag ingår Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Nacka, Stockholm, Tyresö, Upplands Väsby, och Värmdö kommuner i samarbetet.

VÅGA VISA kulturskola innehåller tre delar:

  • Observationer
  • Kundundersökningar
  • Självvärderingar

Syftet med VÅGA VISA kulturskola är att metoden ska:

  • Beskriva och utvärdera verksamheten utifrån ett elevperspektiv.

Det är viktigt att ha med sig elevperspektivet genom alla delar i arbetet.

  • Stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande.

Ett erfarenhetsutbyte sker mellan observatörerna under observationerna och mellan de olika kommunernas verksamheter. Observatörerna tar även med sig erfarenheter hem till den egna verksamheten

  • Utgöra en viktig del av kulturskolornas kvalitetsuppföljning.

Våga Visa metodens olika delar används som underlag för verksamhetsutveckling och uppföljning i de medverkande kommunerna. De ger underlag till förbättring och utveckling som bidrar till ökad måluppfyllelse. De ger även underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och skolor

Observationerna avser den frivilliga delen av verksamheten i musik- och kulturskolor.

Sidansvarig: Rose-Marie Johansson
Senast uppdaterad 28 april 2016

Kontaktinformation

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster