Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Förlängda studier i gymnasieskola

Information till gymnasieskolor angående rutin för elever som läser förlängda studier.

De nationella programmen i gymnasiet är avsedda att genomgås på tre läsår. Huvudmannen får besluta att utbildningen fördelas på längre tid än tre läsår. Varje elev har rätt att fullfölja påbörjad utbildning.

Elevens hemkommun tar beslut om ersättning vid förlängda studier. För att en kommunal eller fristående skola ska ha rätt till ersättning för förlängd studietid ska skolan skicka in följande underlag till elevens hemkommun:

  • Orsak till förlängd studiegång, t.ex. sjukdom, diagnos eller annat.
  • Elevens individuella studieplan där det framgår vilka kurser eleven inte har fått lägst betyget E på och hur många gånger eleven har gått om kursen (Gymnasieförordningen 9 kap 1§).
  • Eventuellt tidigare beslut om reducerat program.
  • Elevens studieplan för det fjärde året samt information om hur lång tid de förlängda studierna förväntas ta.
  • Beslut om förlängd studietid från huvudman/rektor.

Ansökan om ersättning för förlängd studietid ska vara elevens hemkommun tillhanda senast den 30 juni 2015 inför läsåret 2015-2016.

Mall finns under relaterade länkar till höger.

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 12 maj 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster