Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Sommarskola 2017

Sommarskolan äger rum på Runby skola under vecka 25,26 och 27.

Den ena delen av skolan kommer att rikta sig till elever i åk 6-9 som riskerar att ej uppnå målen i matematik, svenska/ svenska som andraspråk och engelska. Dessa elever kommer att få välja att studera endast ett av kärnämnena. Syftet med detta är att eleverna ska få fokusera på intensiva studier i detta ämne, för att därmed ha större möjligheter att höja sig. Elever i åk 9 kommer att få möjlighet till betygsprövning.

Den andra delen av skolan riktar sig till nyanlända elever i åk 6-9.  Dessa elever kommer att få möjlighet till intensiva studier i Sva. Dessa elever kommer inte att få möjlighet till betygsprövning.

Sommarskolan äger rum mellan kl. 9-15.00. Lunch ingår.

För anmälningsblankett kan eleven kontakta sin egen skola.

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 08 maj 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster