Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Förskoleklasser

Förskoleklass är en avgiftsfri frivillig skolform som erbjuds barn från och med höstterminen det år barnet fyller sex år till dess barnet ska börja skolan.

Förskoleklassen har verksamhet tre timmar per dag och följer skolans läsår.

Val av skola till förskoleklass och årskurs 6

Som förälder ska du välja i vilken skola du vill att ditt barn ska gå. Val görs i första hand det år då ditt barn fyller sex år och ska börja förskoleklass, samt när barnet går i skolår 5 och ska börja skolår 6. Valet görs tidigt på vårterminen. Du ska välja oavsett om du vill att ditt barn ska gå i kommunal skola eller friskola inom Upplands Väsby kommun eller i en annan kommun.   Om du flyttar till Upplands Väsby under året måste du kontakta den skola du vill välja.

Närhet till skolan

Föräldrars önskemål ska tillmötesgås så långt det är möjligt. Om fler elever sökt till en skola än som finns platser, kommer dock hänsyn att ta till elevens närhet till skolan. Elever har rätt att placeras i en skola nära hemmet. 

Fritidshem på skolan

Behöver du barnomsorg som överstiger dessa tider kan du ansöka om skolbarnsomsorg hos skolans fritidshem.

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 19 maj 2014

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster