Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Förskoleplats - aktuell information

Många har flyttat till Väsby och den starka inflyttningen är en av flera anledningar till att behovet av förskoleplatser ökar. Just nu planerar kommunen flera nya förskolor och grundskolor, på både kort och lång sikt.

Här publiceras kontinuerligt senaste nytt kring hur situationen ser ut och hur kommunen arbetar för att möta det ökade behovet av förskoleplatser.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-590 970 00 eller e-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senaste nytt

 • Placering av barn med önskat startdatum i höst pågår.

 • Rekrytering av personal till ny förskola i Ekebo är klar.

 • Ny förskola i Ekebo öppnar hösten 2017
  Regi: Väsby kommunala förskolor
  Plats: Ekeboskolans lokaler ersätts med förskolepaviljonger

 • 50 extra platser tillskapades efter att alla förskolor i kommunen sett över sin kapacitet. 34 av dessa har erbjudits till vårdnadshavare i kö (170308)

 • En ny förskola har öppnats i Runby

 • Engelska skolans f.d. lokaler används tillfälligt som förskola

 • Ny grundskola (F-9) öppnar vid Väsby skola  F-9 (paviljonger)

 • En ekonomisk modell som på kort sikt ökar möjligheterna att möta det ökade behovet av förskoleplatser har tagit fram. Modellen innebär att de förskolor som kan öka sin befintliga kapacitet under en övergångsperiod ges ekonomiska förutsättningar för detta.

 • Flera nya förskolor och skolor planeras, en del blir tillfälliga (exempelvis i paviljonger) och andra blir permanenta. Målet är att skapa bra lärmiljöer med plats för alla barn och elever, och här presenteras de planer kommunen undersöker och arbetar med just nu:
 • Ny förskola i Ekebo hösten 2017 (200 platser)
 • Ny förskola i Eds Allé (tomt 1) 2019 (100 förskoleplatser)
 • Ny förskola i Fyrklövern 2020 (100 platser)
 • Ny förskola på Smedsgärdstomten 2020 (100 platser)
 • Ny förskola i Eds Allé (tomt 2) 2020 (100 platser)
 • Ny förskola i Vilundaparkens område 2020 (150 platser)
 • Ny förskola Väsby entré 2022 (200 platser)
 • Nyförskola i Runby 2016 (200 platser) redan i drift

Nyheter direkt i din inkorg

Du kan prenumerera på aktuell information genom att skicka in din e-post i formuläret. Då får du regellbundna uppdatering direkt till din inkorg.

Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Senast uppdaterad 02 oktober 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster