Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Förskola och barnomsorg

Det finns flera typer av barnomsorg i Upplands Väsby kommun; förskola, pedagogisk omsorg för yngre barn och fritidshem för skolbarn.

Barnomsorg i Upplands Väsby bedrivs av såväl kommunala som enskilda anordnare. Detta är de alternativ som finns:

  • Förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år
  • Skolbarnsomsorg för barn i förskoleklass - åk 6
  • Barnomsorg på obekväm arbetstid för barn i åldrarna 1-12 år
  • Öppen förskola

Förskola
Förskolan är till för att göra det möjligt för föräldrar att arbeta och studera. Öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbete/studier eller till barnets behov.

Pedagogisk omsorg
Denna omsorgsform innebär att en dagbarnvårdare bedriver pedagogisk gruppverksamhet i sitt hem för barn i åldrarna 1-5 år. Pedagogisk omsorg kan sökas om föräldrarna arbetar eller studerar eller om barnet har ett eget behov.

Skolbarnomsorg
På fritidshem bedrivs skolbarnsomsorg för barn i förskoleklass - åk 6, vars föräldrar arbetar eller studerar. Fritidshemmet är öppet under den del av skoldagen som är skolfri samt under skollov.

Barnomsorg på obekväm arbetstid
Denna barnomsorg vänder sig till vårdnadshavare med barn som har behov
av barnomsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.

Öppen förskola
Öppen förskola vänder sig till vuxna med barn i åldern 0-5 år som inte har barnomsorg. Verksamheten är kostnadsfri och ingen anmälan behövs.

Förskola på finska

Utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) samt de särskilda rättigheter som gäller för finsk- samisk- och meänkieli talande inom respektive förvaltningsområde innehåller lagen bestämmelser om vissa skyldigheter inom förskola och pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800länk till annan webbplats).

Dessa rättigheter innefattar bland annat att kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och barnomsorg, helt eller delvis på minoritetsspråken om någon i förvaltningsområdet önskar detta. Ansökan till Sverige finska förskolan görs via e-tjänsten.

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 11 maj 2017

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster