Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Väsby skola

Malin Kraft pratar om pilotprojektet kring formativ bedömning på Väsby skola.

I Väsby skola har ett pilotprojekt genomförts under året där en grupp på 7 lärare har arbetat med formativ bedömning. Detta efter något som kallas TLC - teaching learning communities, där fokus ligger på att bedömma eleverna hela tiden och inte enbart i slutet i form av ett slutprov, så kallad summativ bedömning.

Istället checkar lärarna av hela tiden, till exempel med prov i mitten av kurserna. Samtliga lärare som deltagit i detta pilotprojekt har vart väldigt positiva och projektet ska fortsätta även under hösten i en ännu större skala. Det viktiga är att inte bara testa eleverna utan att alla ska med och förstå.

Bland annat har de använt en metod där eleverna får ett grönt, ett gult och ett rött kort. Allt eftersom läraren pratar får eleverna lägga fram det kortet som passar bäst för situationen. Grönt - förstår, röd - förstår ej. På så sätt kan läraren reglera sin undervisning i situationen genom att t.ex. börja förklara enklare om hen märker att eleverna börjar få svårt att hänga med.

Lärarna har även använt metoder som att skicka runt en boll i klassrummet till den som ska svara, även att man får ringa en vän om man tror att någon annan kan svara på frågan bättre än en själv. Eleverna har även uppskattat den metoden då läraren drar en lapp med ett namn istället för att eleverna ska räcka upp handen. Detta är något eleverna absolut vill ha. Malin Kraft som drog igång projektet märker att eleverna har blivit fokuserade och att metoden har fungerat väl.

Hon startade det här som en metod för den övergripande skolstrategin - alla i mål. Hon tycker att det är ett roligt arbetssätt och detta genom kollegialt lärande där lärarna besöker varandra och testar olika metoder och ger varandra feedback tycker hon att man kan lära väldigt mycket.

"Det finns forskningsbevis på att arbetet med formativ bedömning faktiskt leder ttill förbättrade resultat och att lärares bedömningskompetens kan förbättras genom att fokusera på just formativa bedömningar. Det är det vi strävar emot - att få just alla i mål", säger Malin Kraft, lärare på Väsby skola.

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 10 juni 2014

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster