Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Måbra förskolor - Sanda ängar

För två år sedan började pedagogerna på  förskolan Sanda Ängar inom Måbra förskolor, med ett nytt projekt kring att jobba med att uttrycka sig i språk på olika sätt. Utifrån barnens intresse jobbades det bland annat med olika språk som dans, rörelse, matematik, naturkunskap.

På förskolans femårsavdelning delades barnen utifrån sina intressen in i tre olika grupper för att jobba med rörelse, dans och musik. Det skapades en dansgrupp, en parkourgrupp och en musikgrupp. Bland annat bjöds föräldrar in på en julshow som inkluderade dans och musik då barnen bland annat lärt sig att spela ukulele.

Under 2014 har de 33 st femåringarna på förskolan delats upp i tre olika grupper - breakdancegruppen, parkourgruppen samt bugg- och dansgruppen. Därefter har barnen genom dans, rörelser och teknik skapat filmer.

Barnen har själva byggt egna stories kring sin film, skrivit och ritat manus, spelat in filmerna och hållt reda på vilka delar som behövts göras. De har övat och tränat och till sist även lagt till ljud och text till sina filmer. Till hjälp har de använt sig av appen Imotion HD. 6 stycken filmer gjorde barnen på Sanda ängar. Vissa gjorde animerade filmer med hjälp av till exempel lerfigurer medan andra gjorde spelfilmer där de själva agerar skådespelare.

"Jag besökte Så funkar det 2013 och blev inspirerad och ville tillföra ITK som ett nytt redskap i våra projekt.", säger Helena Törnkvist, förskolepedagog på Sanda ängar.

När filmerna stod färdiga ordnades Sanda ängars Filmfestival. Det var en väldigt lyckad kväll där röda mattan var utrullad, biljetterna togs emot i dörren och klädseln var frack och långklänning. Barnen fick presentera sina filmer och sen sitta på VIP-parketten. Avslutningsvis bjöds det på prisutdelning där alla filmerna vann pris i olika kategoerier, till exempel bästa film, koreografi och skådespelare.

"För att barn ska lära sig något ska det vara meningsfullt och roligt! Det tycker jag är det viktigaste" säger Helena Törnkvist.

Barnen har lärt sig mycket under projektet. Bland annat många nya ord såsom animerad film och manus. De har även lärt sig att samarbeta och kommunicera mellan gruppmedlemmarna för att göra sina filmer. Den största gruppen bestod av 10 barn. De har tränat på att försöka komma överens, kompromissa, lyssna på varandra och även genomfört röstning för att komma överens. Barnen har även kommit i kontakt med mängder av skolämnen under arbetets gång. Svenska genom att få lära sig nya ord och skriva, matematik genom att räkna och rösta och även bland annat teknik genom att nyttja tekniska hjälpmedel för att spela in filmerna.

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 16 juni 2014

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster