Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Förskolan Hopprepet får utmärkelse

Förskolan Hopprepet i Upplands Väsby har av Skolverket blivit tilldelad utmärkelsen ”skolan för hållbar utveckling”. Motiveringen lyder: ”Förskolan Hopprepet uppfyller kriterierna för utmärkelsen Skolan för hållbar utveckling. Ansökan visar på att verksamheten följer huvudprinciperna för lärande för hållbar utveckling och kopplar denna process till de aktuella styrdokumenten.”

Helena Nurminen är arbetslagsledare på förskolan Hopprepet och hon berättar att vikten av att varje dag lära sig nya saker om världen vi lever i och förstå mer om varför det är nödvändigt med en hållbar utveckling är något man måste arbeta aktivt med.

– Vi arbetar med Grön Flagg och kommunens miljömål och vill utveckla det arbetet tillsammans med barnen och koppla samman miljöfrågorna med frågor om sociala och ekonomiska förhållanden. I detta arbete deltar barnen i demokratiska processer, bland annat genom att deras intressen, frågor och idéer påverkar utformningen av arbetet säger Helena Nurminen.

Förskolan Hopprepet har valt att illustrera arbetet med hållbar utveckling genom att använda en bild av solen, som beskrivs i en skrift av Skolverket: "Solkroppen är processen, det demokratiska förhållningssättet, det ämnesövergripande arbetet, möjligheten att få kommunicera och handla och det kritiska tänkandet". Solstrålarna är innehållet, frågor som kan lyftas till diskussion och handling. Ju fler strålar solen kommer att bestå av desto mer sammansatt blir kunskapen."

– Vi är glada och stolta. Vi har tittat på Skolverkets hemsida vilka förskolor som har fått utmärkelsen. Vi verkar vara den enda förskolan i Upplands Väsby kommun som har fått utmärkelse för Lärande för hållbar utveckling, avslutar Helena Nurminen.

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 09 september 2014

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster