Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

När vi lärare tycker att det är roligt så tycker barnen att det är roligt!

På Vittraskolan arbetar eleverna med sina lärare i projektform – ämnesövergripande såväl som över årskurserna. Nyligen har projektet ”Burkens resa” avslutats.

Barnen från förskoleklass till årskurs 3 har under sex veckor följt ”Burken”, en returburk med fin frisyr och glada ögon, på en världsomspännande resa över alla världsdelar. Via sin egen blogg har Burken rapporterat hem till Vittraskola om vad den mött i världen, från vilda djur i Afrika till fotboll och samba i Latinamerika. Ett till två inlägg i veckan har det blivit, och barnen har själva kunnat gå in och svara på Burkens blogg, som en del av både datorundervisning och svenska.

  • ”Det är viktigt för oss att ha med elevernas egna tankar när projekten utformas”, säger Linda Ireblad Harris som är klassföreståndare för treorna. Projektutformningen med Burken och resan hade vi en grov plan för, men själva storyn kom av sig själv ju längre projektet fortlöpte.

Projekten på Vittraskolan följer alltid samma mönster, och det är viktigt att förutom läromålen också få in både miljöaspekter och barnperspektiv. Samtliga ämnen har jobbat med resan, som löpt som en röd tråd genom undervisningen. Perspektiven växlar mellan teori och praktik. I svenskaundervisningen har exmpelvis veckans ord varit ”hjälporganisation” och på gymnastiken spelades det fotboll när Burken var i Brasilien. Inte oväntat ledde projektet till ett ökat intresse för engelskan. När Burken var i Kina, byggde barnen egna drakar på fritids.

Burkens resa startade genom den kampanj med insamling av pantburkar som Returpack hade. Kvittona från burkåtervinningen kunde användas i matteundervisningen, och i slutet av Burkens resa fick barnen tillsammans fundera över vad som ska köpas för de pengar man samlat in. Klass 3 har gått in på Unicefs gåvoshops webbplats och där diskuterat de produkter som finns, vad man använder produkterna till, och vad som skulle ge mest effekt för behövande i andra länder. Förhandlingen om vad som ska köpas pågår i skrivande stund.

  • ”Avslutningen på projekten är minst lika viktiga som projekttiden”, berättar Desirée Kiskéri som är klassföreståndare för förskoleklassen. ”Föräldrar bjuds in till vernissage och utställningar som även besökts av andra, exempelvis kommunstyrelsens ordförande Per-Erik Kanström”.

Lärarnas samarbete förstärks genom projekten, såväl som barnens ägande stärks. – ” För oss som pedagoger sparar projektformen tid”, berättar Linda och Desirée. ”Alla pedagoger lär känna alla barnen och det är lättare att täcka upp i varandras klasser när det behövs, eftersom alla vet vad vi jobbar med”.

De äldre klasserna jobbar med olika ”case”, och även dessa bedrivs ämnesövergripande, dock mer individuellt anpassade efter eleverna. Normalt sätt driver skolan 5-6 projekt per år.

Tidigare projekt har handlat om exempelvis ”kommunen”, då barnen som slutprodukt fick bygga upp en egen kommun och bli medvetna om alla dess viktiga funktioner.  Ett projekt där statistik ingick ledde till att barnen på rasterna gjorde egna statistiska undersökningar, med frågor som ”gillade du dagens skolmat?” Just nu arbetar Vittraskolan med projektet ”Kroppen” och har till exempel räknat på hur många meter tunntarm som finns totalt i klass 3. Desirée berättar att eleverna själva är engagerade och sugna att sätta igång med nya projekt – ”Deras förväntningar är skyhöga”. I slutet av varje läsår gör man en återblick och återkoppling kring de projekt man arbetat med under året. Nästkommande års planering sätts redan i juni året innan.

Även föräldrarna blev engagerade i Burkens resa och barnen väntar och hoppas på att Burken och dennes vän Flaskis kommer och hälsar på i Vittraskolan, förhoppningsvis inom kort.


Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 12 maj 2014

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster