Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Rutiner och långsiktighet ger bra resultat på skolan

Varje år genomförs olika kundundersökningar och observationer av skolorna i Sverige. Upplands Väsby ingår i ett samarbete kring utvärdering av skolverksamheterna i något som heter Våga Visa. Våga Visa innehåller tre delområden: kundundersökningar, observationer, självvärdering. De Stockholmskommuner som ingår i samarbetet är förutom Upplands Väsby även Danderyd, Ekerö, Nacka samt Sollentuna.

Klassrum på Bollstanäs skola

Håkan Lönnqvist är rektor för Bollstanässkolan (F-5) samt förskolorna Borgen och Bryggan. Marie Anestedt är bitr.rektor/förskolechef. Både Håkan och Marie välkomnar Våga Visa undersökningarna. Kommunen, som är huvudman för förskolorna, gör även de regelbundna tillsyner på förskolorna. Våga Visa blir förutom en bra grund till ytterligare utveckling också ett jämförelseverktyg hur förskolorna och skolan ligger till gentemot andra skolor och förskolor inom kommunen och i andra kommuner.

– Det kanske låter underligt men vi gillar undersökningar och tillsyner. Någon som tittar på verksamheten objektivt, vi lär oss mycket av det. Det ger ett bra underlag och riktlinje i vårt utvecklingsarbete för att se var vi ska vässa oss ytterligare. Vårt fokus ligger på var vi har våra styrkor. Vi anser att detta är ett bra sätta att jobba på. Blir man bra på mycket minskar det vi är mindre bra på automatiskt. När man jobbar i skolverksamhet krävs både bra rutiner och långsiktighet för att få ett bra resultat. Vi är mycket stolta över vårt arbete, säger Håkan Lönnqvist rektor på Bollstanässkolan.

– Att jobba med jämförelseverktyg där Våga Visa ingår, stimulerar till att utveckla verksamheten ytterligare och är en viktig del av kvalitetsuppföljning. Det är sunt med konkurrens och vi har även ett bra samarbete med andra förskolor och skolor i kommunen, både kommunala och fristående, tillägger Marie Anestedt.

Inom Bollstanäsenheten har en modell arbetats fram, där förutom resultaten från Våga Visa finns till grund även har med kommunfullmäktiges (KF)mål för förskolan och skolan samt sina egna verksamhetsmål. Det gör att de kan jobba systematiskt och tydligt ut i verksamheten och får en röd tråd ända från KF ner till handlingsplan och utvärdering. Modellen gör det enklare att kommunicera ut målen till medarbetare, enhetens lokala styrelse och alla föräldrar. Delaktigheten ökar och det blir också tydligare var insatserna i handlingsplanerna ska riktas.

– Genom modellen får vi en tydlighet och en bra struktur för rutiner, vilket skapar en delaktighet och ger en trygghet för alla som jobbar här. Dialogen i vardagen för oss är superviktig. Föräldrarna är otroligt engagerade och har många bra åsikter som vi kan ta med in i verksamheten, säger Håkan Lönnqvist.

Skolan växte för några år sedan ur sina lokaler och 2013 stod den nya skolbyggnaden klar. Verksamheten pågick under tiden och man beslutade att vända den lite röriga vardagen till något positivt och få användning för bygget i undervisningssyfte. Skolan skapade elevgrupper som var ”byggspanare” och matematiklektioner vävdes ihop med byggprocessen.

När skolan stod klar fanns även ett eget tillagningskök på plats. Förskolorna är KRAV-certifierad sedan 2012 och har egen kock på plats från Fazer Amica. Skolan har ett matråd som elever och personal sitter med i. Efter att skolan fick egen kock äter barnen mycket bättre och nästan ingen mat kastas. Skolan ser en ökning av orken och koncentrationen på eftermiddagen. Även ett större intresse för matlagning finns numer bland barnen.

Vem vet, kanske en framtida välkänd kock gått på Bollstanässkolan!


Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 17 november 2014

Senaste nyheter

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster