Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Pedagogisk omsorg 1 - 5 år

Allmän förskola

Barn 3-5 år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn 3-5 år under tiden 1 september till och med 31 maj.
  

Barn 1 - 5 år

I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd.

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

     
Pedagogisk omsorg 1-2 år, heltid    
Omsorg material mm. 103 484 kr 103 484 kr
Administration 3 105 kr 3 105 kr
Lokalkostnadsersättning 5 463 kr 5 463 kr
Momskompensation 6 723 kr  
Summa 118 775 112 052
     
Pedagogisk omsorg 1-2 år, deltid
Omsorg material mm. 74 706 kr 74 706 kr
Administration 2 241 kr 2 241 kr
Lokalkostnadsersättning 4 098 kr 4 098 kr
Momskompensation 4 863 kr  
Summa 85 908 81 045
     
Pedagogisk omsorg 3-5 år, heltid
Omsorg material mm 84 494 kr 84 494 kr
Administration 2 535 kr 2 535 kr
Lokalkostnadsersättning 5 463 kr 5 463 kr
Momskompensation 5 550 kr  
Summa 98 041 92 492
     
Pedagogisk omsorg 3-5 år, deltid
Omsorg material mm 62 849 kr 62 849 kr
Administration 1 885 kr 1 885 kr
Lokalkostnadsersättning 4 098 kr 4 098 kr
Momskompensation 4 130 kr  
Summa 72 961 68 832
Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 19 januari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster