Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Övrig ersättning

Ersättningsbelopp 2017 - nyanländpeng, modersmål och studiehandledning

Tabell
  Fristående regi   Kommunal regi  
Nyanländpeng        
Årskurs År 1 År 2 År 1 År 2
F-3 42 589 0 40 178 0
Åk 4-5 42 589 22 189 40 178 20 933
Åk 6-9 56 584 39 942 53 381 37 681
Mindre än fyra års skolgång innan ankomst till Sverige 44 380 44 380 41 868 41 868
         
         
Modersmålspeng        
Elever skolår F-9 6 768   6 385  
         
         
Studiehandledningspeng        
Elever skolår 1-5 6 768   6 385  
Elever skolår 6-9 9 208   8 687  
Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 03 mars 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster