Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Förskola 1 - 5 år

Allmän förskola

Barn 3-5 år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn 3-5 år under tiden 1 september - 31 maj.
  

Barn 1 - 5 år

I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd.


Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

     
Förskola 1-2 år, heltid    
Omsorg material mm. 105 807 105 807
Administration 3 175 3 175
Lokalkostnadsersättning 17 208 17 208
Momskompensation 7 571  
Summa 133 761 126 190
     
Förskola 1-2 år, deltid    
Omsorg material mm. 73 851 kr 73 851 kr
Administration 2 216 kr 2 216 kr
Lokalkostnadsersättning 12 906 kr 12 906 kr
Momskompensation 5 338 kr  
Summa 94 311 88 972
     
Förskola 3-5 år, heltid    
Omsorg material mm 82 912 kr 82 912 kr
Administration 2 488 kr 2 488 kr
Lokalkostnadsersättning 17 208 kr 17 208 kr
Momskompensation 6 156 kr  
Summa 108 764 102 607
     
Förskola 3-5 år, deltid    
Omsorg material mm 60 834 kr 60 834 kr
Administration 1 825 kr 1 825 kr
Lokalkostnadsersättning 12 906 kr 12 906 kr
Momskompensation 4 534 kr  
Summa 80 099 75 565
Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 19 januari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster