Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Ersättningsnivåer 2017

Utbildningsnämnden fastställer bidragen till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget.

Generellt barnomsorg

Grundbeloppet beräknas och utbetalas månadsvis för innevarande månad och utifrån antalet inskrivna barn "dag för dag" dvs fr.o.m. den dag barnet är placerat (= första inskolningsdagen) t.o.m. den sista placeringsdagen. Undantag gäller i augusti månad då det finns ett "mätdatum".
För utförare i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på 6 % av omsorgsmaterial m.m., administration och lokalkostnadsersättning.    
Administrationsbidrag utgör 3 procent av belopp för omsorg, material mm.
Ett barn räknas som "3 år" fr.o.m. 1 augusti det år barnet fyller tre år.    

Generellt förskoleklass/skola/fritidshem

Utbetalningarna av ersättningen sker omkring den 18:e varje månad.    
Administrationsbidrag utgör 3% av belopp för undervisning material m.m.    
I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp kan utgå enligt särskild rutin efter ansökan. För leverantör i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på 6 %.  Ersättning för svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet till årskurs 1 — 9. 

Förskoleklass - skolår 9 

Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever varje månad i förskoleklass t.o.m. skolår 9. För nya elever ges skolpeng fr.o.m. den 1:a i månaden efter det att eleven börjat på skolan. För elever som slutat ges ersättning månaden ut. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.

Skolbarnsomsorg  

Fritidshemsersättningen beräknas och utbetalas för inskrivna barn i åldern F-klass tom skolår 3 resp. skolår 4-6 månadsvis för innevarande månad och utifrån antalet inskrivna barn "dag för dag" .
För 2015 gäller följande:
Mätdatum för ersättning i augusti månad:
För barn som börjar sin inskolning mellan den 1 augusti och senast fredagen i vecka 32 (2015 är det den 7 augusti) gäller att barnet får placeringsdatum den 1 augusti och grundbelopp ges fr o m den 1 augusti. För barn som börjar sin inskolning fr o m måndagen i vecka 33 gäller att första inskolningsdagen är placeringsdatum och barnomsorgspeng ges fr o m placeringsdatumet i augusti."Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 19 januari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster