Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Parker och natur

Här finns variation av skogar, sjöar och odlingslandskap och längs med Mälarens stränder finns fina strövområden.

Gynnsam natur för fågelliv
I norr finns sjön Fysingen som bjuder på ett rikt fågelliv.

Vildmarksskog
I söder på gränsen mot Sollentuna kommun ligger Törnskogen som är en av Stor-Stockholms sista vildmarksskogar.

Sex sjöar
Inte mindre än sex sjöar ligger helt eller delvis inom Upplands Väsby kommungränser.

Vattendrag med unika invånare
Genom centrala Väsby rinner Väsbyån där finns bl a den sällsynta fisken Aspenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som varje år vandrar upp i ån för att leka.

Sidansvarig: Maria Röstberg
Senast uppdaterad 04 juli 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster