Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Arkivera föreningsdokument

Föreningens historia är en del av det svenska kulturarvet och det är därför mycket viktigt att föreningens samlade dokument blir arkiverade på ett säkert sätt och därmed blir tillgängliga för eftervärlden.

Arkivföreningen Upplands Väsby arbetar tillsammans med Upplands Väsby Kommunarkiv för att alla föreningar i Upplands Väsby skall börja arkivera allt sitt historiska material.

Det handlar om att försäkra sig om att allt material i form av protokoll, aktiviteter, medlemsregister, verksamhetsberättelser, brev och skrivelser skapade av föreningen  inte försvinner, utan blir arkiverat på en säker och lättillgänglig plats.

Kommunarkivet tar emot föreningars material och förvarar det i en särskild avdelning (föreningsarkivet) i kommunhuset. Detta material kommer sedan att vara tillgängligt dels för den egna föreningen och dels för framtida forskning.

Som förening kan ni få hjälp av Arkivföreningen Upplands Väsby att komma igång med arkiveringen. Föreningen erbjuder både arkiveringskurser, samt informationsmaterial om arkivering.

Kontaktinformation

Vill ni veta hur ni går till väga? eller har allmänna frågor kring arkivering, vänligen kontakta representanter från Akrivföreningen Upplands Väsby:

Göran Aronsson, Tel. 070-2169016, epost: g.aronsson@me.se

Brunhild Amnéus, Tel. 08-59091791, epost: brunhild@tele2.se


Sidansvarig: Hanna Björklund
Senast uppdaterad 20 november 2014

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster