Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Sjöar och vattendrag

Sex sjöars kommun  

Inte mindre än sex sjöar ligger helt eller delvis inom Upplands Väsby kommungränser, en vik av Mälaren i väst, större delen av Oxundasjön, en del av Norrviken, nästan hela Fjäturen, halva Fysingen och hela Edssjön. Väsbyån binder samman Edssjön och Oxundasjön.

Vattenplan

Upplands Väsby kommun tog under 2013 fram en digital vattenplan där kommunens grundvatten, vattendrag, sjöar och våtmarker kartläggs och presenteras. Genom vattenplanen ges en helhetsbild över statusen hos kommunens vattenresurser och vilka åtgärder som planeras för att vårda, skydda och förbättra kvaliteten på de värdefulla resurserna. Vattenplanen finns tillgänglig på kommunens nätbaserade karttjänst Väsbykartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Genom att klicka på objekten i kartan får ni tillgång till objektblad där det valda objektet beskrivs. I objektbladet finns också information om vilka skydd objektet omfattas av och vilka åtgärder som föreslås för objektet.

Du kan läsa mer om kommunens sjöar och vattendrag i kommunens vattenplanPDF från 2007.

Du kan även hitta information om aktuella vattenprojekt hos Oxundaåns Vattensamverkan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidansvarig: Henrik de Joussineau de Tourdonnet
Senast uppdaterad 08 april 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster