Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Grundvatten

Stockholmsåsen går i nord-sydlig riktning genom Upplands Väsby kommun. Åsen utgör reservvattentäkt för norra Storstockholm och är utpekat som riksintresse för vattenförsörjning.

Upplands Väsbys invånare får normalt sitt vatten från Mälaren (Görvälnverket i Järfälla) men i händelse av driftavbrott kommer vatten att distribueras från reservvattentäkten. Stora delar av åsen är bebyggd med industrier, bostäder och vägar. Föroreningar, framförallt från vägtrafiken, transporteras ner till grundvattnet och orsakar kvalitetsproblem. Salthalten i täkten är förhöjd på grund av saltning av vägar i området.

E4 löper genom skyddsområdet för reservvattentäkten och Vägverket utför därför miljöövervakning på olika platser i Stockholmsåsen. Kvaliteten i reservvattentäktens brunnar kontrolleras av kommunalförbundet Norrvatten

Bildandet av ett grundvattenråd
Ett arbete pågår med att bilda ett grundvattenråd för Norra Stockholmsåsen. Målsättningen med bildandet är att få ett helhetsperspektiv kring vattenfrågorna och därmed långsiktigt förbättra grundvattnets kvalitet och kvantitet samt möjliggöra ett tidigt demokratiskt inflytande i hela vattenförvaltningsprocessen. De kommuner som ingår i samarbetet med Norrvatten är: Upplands Väsby, Sigtuna, Sollentuna och Solna.  Övriga parter som deltagit i processen inför bildandet av rådet är: Länsstyrelsen, Norrvatten, Trafikverket och Sveriges Geologiska undersökning (SGU).

Onsdag 8 februari 2017 bildas grundvattenrådet.
kl. 18.00 – ca 20.00 Messingen, Love Almqvists torg 1, scenrummet

PROGRAM:
• Hälsar välkommen - Hillevi Engström, kommundirektör Upplands Väsby
• Varför vattenråd? - Herrman Carr, Dr naturvetenskap och vattenutredare Länsstyrelsen
• Processen för bildandet - Louise Jansson, processingenjör Norrvatten
• Vattenrådet bildas - Mathias Bohman (kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby) och Johanna Lindgren (VD Norrvatten).

Kvällen avslutas med mingel.


Sidansvarig: Henrik de Joussineau de Tourdonnet
Senast uppdaterad 08 februari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster