Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Fiskevård

Vad gäller?

I Upplands Väsby finns flera fiskevatten med olika förutsättningar och även arter. Alla sjöar förutom Mälaren ägs i huvudsak av privata markägare. Delar av dessa sjöar upplåts för fiske genom fiskekort som kan köpas av den lokala fiskeklubben Forellen. Fiskekorten löses genom den digitala fiskekortsplattformen Ifiske.selänk till annan webbplats.

I kolumnen till höger finner du fiskekartor för norra samt södra delarna av kommunen.

För att sprida kunskap kring hur fiske kan bedrivas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt har Upplands Väsby kommun i samverkan med Sportfiskarna tagit fram foldern "hantera fisken rätt". Foldern finner du i pdfformat till höger.

Regler för Mälaren

Fritt fiske med handredskap gäller i hela Mälaren. Med handredskap menas metspö, spinnspö, flugspö samt lina med max tio krokar. Observera att hänsyn och varsamhet gäller enligt allemansrätten; fiska inte på badplatser eller från privata bryggor.

TDA-fiskekort

I Mälaren klassas inte trolling, dragrodd samt angelfiske inte som handredskapsfiske. För att använda dessa fiskemetoder i Mälaren krävs ett TDA-kort. Idrottsförvaltningen inom Stockholms Stad samordnar försäljningen av detta kort. Läs mer kring detta genom att klicka härlänk till annan webbplats.

Fiskekort för sjöarna i kommunen


Edssjön

Östra halvan arrenderar fiskeklubben Forellen. I övrigt är sjön privat. Fiske är där förbjudet.

Fysingen

Fiskekort går och lösa för västra delen genom fiskeklubben Forellen. På Sigtunasidan är ytterligare en del upplåtet för fiske genom Rosersbergs Sportfiskeklubb.  Kontakta klubbens ordförande Einar Ohlsson på 0705598483 för mer information. 

Fjäturen

Sjön arrenderas av Sollentuna amatörfiskeklubb.

Norrviken

För Norrviken finns två fiskekort. För fiske längst med Bollstanässtranden i Upplands Väsby löses fiskekort av fiskeklubben Forellen. För övriga delar av sjön löses fiskekort av Sollentuna amatörfiskeklubb.   

Oxundasjön

Nordöstra delen av sjön samt Oxundaån upplåts för fiske genom Rosersbergs Sportfiskeklubb.  Kontakta klubbens ordförande Einar Ohlsson på 0705598483 för mer information. 

Åar

Fiske är förbjudet.

Länkar till Ifiskeplattformen

Fiskeklubben Forellenlänk till annan webbplats

Sollentuna Amatörfiskeklubblänk till annan webbplats

Fiskeregler

För de vatten fiskeklubben Forellen arrenderar gäller följande regler:

 • Fiske är endast tillåtet med gällande fiskekort.
 • Fiskekortet måste finnas med vid varje fiske­tillfälle, samt visas upp på begäran av fisketill­synsmän.
 • Fiske får endast bedrivas för eget hushåll och inte för försäljning.
 • Max tre rovfiskar får tas upp per fiskedag (gädda och gös).
 • Abborrar över 35 cm ska återutsättas. Max fem abborrar får tas upp per fiskedag.
 • Fönsteruttag för gädda och gös är 45-70cm (d.v.s. att man inte får ta upp mindre eller större än dessa mått).
 • Asp och ål ska ovillkorligen återutsättas vid fångst.
 • Endast krokfiske, metspö, spinnspö, flugspö, pimpelspö, ismete samt dragrodd är tillåtet.
 • Medlem får för betesfångst använda ett (1) agnnät eller en (1) mörtstuga av garn. Mörtstugan ska vara väl utmärkt med namn, telefonnummer och fiskekortsnummer.
 • Vid ismete får max 5 spön användas.
 • Vid mete får max 2 spön per fiskande använ­das.
 • Kräftfiske ingår ej i fiskekortet.
 • I samtliga strömvatten råder fiskeförbud un­der perioden 1 april – 31 maj.
 • Fiskeförbud råder i hela Väsbyån.
 • Förbud mot bensinmotor i Edssjön.

Fisketillsyn genomförs av fisketillsynsmän som är förordnade av Länsstyrelsen. Vid regelöverträdelser och brott mot fiskelagen (1993:787) sker polisanmälan samt vid behov beslag av fiskeutrustning.

Fridlysta arter

I Upplands Väsby kan bland annat nissöga, havsnejonöga samt ål påträffas. Dessa arter är fridlysta och skall ovillkorligen återutsättas vid fångst.   

Fridlysning av asp

Under tiden 1 april till och med 31 maj är det förbjudet att fiska efter asp. Gäller i alla till Mälaren tillrinnande vattendrag. Observera att de lokala fiskereglerna föreskriver att all asp skall ovillkorligen återutsättas vid fångst oavsett tid på året.

Sidansvarig: Jonatan Skoot
Senast uppdaterad 27 februari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster