Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Trafikregler och säkerhet

Som trafikant är man själv ansvarig att följa alla trafikregler. Vissa regler är allmänna och gäller för alla förare av fordon. Dessa regler beslutas av Sveriges Riksdag. Till dessa hör t.ex. krav på körkort för framförande av personbilar.

I Upplands Väsby finns det även lokala trafikföreskrifter. Dessa bestämmer specifika regler för en väg, tex vilken hastighetsgräns som gäller och om man får parkera där eller ej.

Kommunen har tagit fram en hastighetsplan som redovisar vilka hastighetsgränser som ska gälla för olika vägar. Hastighetsgränserna sätts med hänsyn till de oskyddade trafikanter som kan vistas på eller kring vägen.

Det är polisen som ansvarar för att se till att trafikreglerna följs.

Polisens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 09 september 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster