Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Trafikplan

Trafikplanen för Upplands Väsby kommun godkändes av kommunfullmäktige 2013. Trafikplanen redovisar inriktning för planeringen av trafiken i Väsby. Avsikten med planen är att den ska ligga till grund för åtgärdsprogram, genomförandeprojekt och/eller prioriterade förvaltningsåtgärder. Trafikplanen redovisar bland annat övergripande nät för gång, cykel, och bil samt kommunens ambition gällande kollektivtrafiken. Trafikplanen innefattar vilka förändringar som bedöms angelägna för att nå kommunens mål gällande trafiken i  Upplands Väsby.

Trafikplanen behandlar främst åtgärder i tätorten och på det kommunala vägnätet. På det statliga vägnätet är Trafikverket väghållare.

Sidansvarig: Fredrik Drotte
Senast uppdaterad 09 september 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster