Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Parkering

I Upplands Väsby kommun är parkering på kommunens allmänna mark fri, utom i de centrala delarna, under förutsättning att man följer parkeringsreglerna. Vad som gäller regleras i lokala trafikföreskrifter (LTF) som till övervägande del framgår av de skyltar som finns uppställda på gatan eller infarten till området.

I de centrala delarna, det vill säga inom området som begränsas av järnvägen, Mälarvägen, Husarvägen och Väsbyvägen, tas en parkeringsavgift ut måndag-fredag klockan 09-18 och på lördag och dag före helgdag klockan 10-15.

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper:

  • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
  • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.  

Några regler är generella och skyltas inte. Till dessa hör bland annat att på allmänna gator, vägar och parkeringsplatser inom planlagt område får fordon med en totalvikt över 3,5 ton endast parkeras på Truckvägen. 

Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 22 februari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster