Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Gång

Resor inleds och avslutas alltid till fots, oavsett om det huvudsakliga färdsättet är med bil, cykel eller kollektivtrafik. I Upplands Väsby finns det goda möjligheter att ta sig runt till fots. Närhet till naturen, ett rikt föreningsliv, bra gångvägar, flera olika promenadslingor som t.ex. Hälsans Stig, Upplevelsestråk och andra leder ger goda förutsättningar för ett fysiskt aktivt liv.

Inom tätorten finns ett gångvägnät som knyter samman centrum, kollektivtrafikknutpunkter och serviceinrättningar. Utanför Upplands Väsby tätort saknas däremot till stor del ett separat gångnät. Detta gäller både till kommunens egna ytterområden och till grannkommunerna. Järnvägen, E4:an och Stockholmsvägen samt flera huvudgator utgör barriärer för gångtrafiken. Även otrygga bebyggda miljöer eller grönområden kan till viss del upplevas som barriärer.

Ett väl utbyggt gångnät är en förutsättning för att befolka det offentliga rummet och skapa en attraktiv stadsmiljö. Trafikmiljön i stadskärnan ska anpassas till gåendes villkor med särskild hänsyn till barn, ungdomar, funktionshindrade och äldre.

Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 09 september 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster