Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Cykel

Det går att cykla nästan överallt i Väsby. Inom tätorten finns ett väl utbyggt cykelnät och i förhållande till andra kommuner har Upplands Väsby en stor mängd cykelinfrastruktur. Det finns även ett väl utbyggt upplevelsestråk för cyklister. Några länkar mellan kommunens ytterområden och de centrala delarna av kommunen saknas och därmed saknas också goda cykelförbindelser mellan några ytterområden och närmaste skolor. Delar av cykelvägnätet är dessutom illa underhållet och uppfyller inte alltid kvalitetskrav för att anses trafiksäkra.

Ett väl utbyggt cykelnät är en förutsättning för att skapa ett miljöanpassat transportsystem. Cykelplanering ska var av god kvalitet och den fysiska miljön ska anpassas till cyklisternas villkor. Särskild hänsyn ska tas till barn och ungdomar.

Planering i Upplands Väsby sker för att skapa underlag för ökat cykelanvändande, både lokalt och regionalt. Nya områden planeras för att gynna kombinationsresor mellan cykel eller gång och kollektivtrafik. Upplands Väsby kommun jobbar löpande med att bygga ut cykelvägnätet och förbättra det befintliga nätet.

Kommunen har tagit fram en ny cykelkarta som finns att hämta hos Väsby Direkt eller laddas ner digitalt härlänk till annan webbplats.


Sidansvarig: Christina Lundberg
Senast uppdaterad 09 september 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster