Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Trafik

Begreppet trafik är brett och innefattar såväl bil- och kollektivtrafik som gångtrafik och cykeltrafik. Upplands Väsby kommun ansvarar för de allra flesta lokala gator, trottoarer och gång- och cykelvägar. Vägar och gångstigar i bostadsområden sköts i vissa fall av boende i området. Det finns både kommunala ”allmänna” och privata parkeringsplatser.

Det övergripande målet för kommunens insatser på trafikområdet är att åstadkomma ett hållbart trafiksystem på småstadens villkor. Grunden ska vara en högvärdig kollektivtrafik och gång- och cykelplanering. En målsättning med trafikplaneringen i Upplands Väsby är att fler resor ska företas med  gång-, cykel-, och kollektivtrafik.

Trafiksystemet  i Upplands Väsby ska göra kommunen tillgänglig för de som bor här, för de som arbetar här samt  för alla andra som besöker kommunen.   Många resenärer kommer även med pendeltåget till Upplands Väsby. Med pendeltåget kan man åka till Stockholm C och vidare söderut eller norrut till Märsta och Uppsala via Arlanda.

Ett stort antal resande kommer till Upplands Väsby med bil, via E4, Vallentunavägen, Mälarvägen eller Norrortsleden/Täbyvägen. E4 och delar av de övriga vägarna är statliga och sköts av Trafikverket.

Inom Upplands Väsby kan man ta sig med buss till de olika kommundelarna. På morgon och kväll går även direktbussar till och från Stockholm via E4. Drift och underhåll av kommunens trafiknät samt planering av nya vägar sköts av kontoret för samhällsbyggnad.

För felanmälan eller synpunkter på drift och underhåll av gata eller på trafiken i övrigt, vänd dig till Väsby Direkt eller lämna din felanmälanlänk till annan webbplats via e-tjänst.

Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 09 september 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster